Beyin Tümörü Nedir?

Vücutta olmaması gereken yerde bir doku oluşması ya da mevcut dokunun normalden fazla büyümesi sonucu ortaya çıkan kitleye tümör denilmektedir. Her tümör ölümcül değildir. Tümörler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Ancak beyinde oluşan tümör, beynin fonksiyonlarını etkileyebileceği için ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Beyinde oluşan tümör öldürücü nitelikte olmasa dahi kontrol altında tutulmalı ve müdahale edilmelidir. Beyin tümörü kusma, şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozukluğu şeklinde kendini göstermektedir.

Toplumda yaygın olarak görülen beyin tümörü beyin cerrahisi ve nöroloji uzmanları tarafından tedavi edilmektedir. Tümör belirtileri, tedavi sürecinde oldukça etkili rol üstlenmektedir. Kafatası içerisinde basınç artışına neden olan beyin tümörü iyi huylu olsa dahi acil müdahale gerektirmektedir. Beyine baskı uygulayan beyin tümörleri, fonksiyonların bozulmasına neden olmaktadır. Kafa basıncının artması hareket ve mimiklerde yavaşlama, epilepsi nöbetleri, kişilik bozukluğu ve bazı yetilerin yitirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca klinik semptomlar ve hormonal bozukluklar tümörün habercisi olabilmektedir.

Beyin Tümörü Nasıl Oluşur?

Beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinde gelişebileceği gibi, başka bölgeden de sıçrayabilmektedir. Beynin kendi hücrelerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan tümörler benign ve malign olarak ikiye ayrılmaktadır. (İyi huylu ve kötü huylu tümörler) Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen tümörler ayrıca sarı ırkta daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda ortaya çıkan tümörler genellikle benign yani iyi huyludur. Niteliği yaş aralığına bağlı olarak değişen tümörler çocuklarda ve yaşlılarda kötü huylu olarak ortaya çıkmaktadır.

İnsanın yaşam fonksiyonlarını yavaş yavaş etkisiz hale getiren ve bozan beyin tümörü, insan yaşamını ciddi oranda tehdit etmektedir. Beyin tümörünün ortaya çıkış nedeni tıbbi açıdan tam olarak açıklanamamıştır. Ancak radyosyona maruz kalmanın önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Cep telefonu kullanımının da riski tetiklendiği bilinmektedir. Psikolojik etkenler üzerinde de duran bilim insanları, aşırı stres ve mutsuzluğun tümör etkisi yaratabileceğini ortaya koymuştur. Kötü ruh hali, zor hayat şartları beyin de dahil olmak üzere vücut üzerinde ciddi derecede olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Beyin Tümörlerinin Çeşitleri

Birincil (primer) ve ikincil (seconder) olarak iki sınıfa ayrılarak incelenen beyin tümörleri çeşitlerine göre tedavi sürecinde belirleyici olmaktadır. Birincil yani primer tümörler iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (maling) olarak ayrılmaktadır. İkincil tümörler ise beyin kaynaklı olmayan ve vücudun başka bölgesinden beyne sıçrayan tümörlerdir.

İyi Huylu Tümörler; İyi huylu tümörlerin en önemli özelliği yavaş üreme hızlarına sahip olmalarıdır. Yavaş üreme hızları cerrahi operasyonlarda tümörün kolay temizlenmesini sağlamaktadır. İyi huylu tümörler ameliyat sonrası çok nadir olarak tekrarlanmaktadır. Kanserli olmasa dahi insan hayatı için risk oluşturmaktadır ve bu nedenle çok fazla büyümeden temizlenmesi gerekmektedir. Ancak iyi huylu tümörlerin zamanla kötü huylu tümöre dönüşme riski bulunmaktadır.

Kötü Huylu Tümörler; Kötü huylu tümörlerin en belirgin özelliği hızlı bir şekilde büyümesidir. Beyinde ortaya çıkan kötü huylu tümörler kısa sürede tahribata neden olmaktadır. Cerrahi müdahale ile tamamen alınması çok zor olan kötü huylu beyin tümörleri, ameliyat sonrası da yeniden ortaya çıkabilmektedir.

Beyin Tümörleri Nasıl Anlaşılmaktadır?

Beyin tümörünün anlaşılabilmesi için bir takım belirtilerin ortaya çıkması ve hastanın durumdan şüphelenmesi gerekmektedir. Bulantı, kusma, konuşma ve görme kayıpları, davranış bozuklukları, bir takım reflekslerde azalmalar beyin tümörünün belirtileridir. Hasta bu şikayetlerle hekime başvurduğunda elbette aklına beyin tümörü gelmeyecektir. Bu nedenle şikayetlerin eksiksiz şekilde hekime anlatılması gerekmektedir. Şiddetli baş ağrıları da tümörün en önemli belirtilerindendir.

Beyin tümöründe teşhis için öncelikle MR ile görüntüleme yapılmaktadır. Tümörden emin olunduktan sonra patolojik laboratuvar araştırmaları yapılmaktadır. Patolojik incelemeler sonucunda tümörün varlığı kesinlik kazanmaktadır. Beyin tümörünün detaylı bilgisi için radyolojik görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Beyin tümörünün tıbbi anlamda tam olarak tanımlanmasından sonra tedavi sürecinin işleyişi belirlenmektedir. Yeni teknolojik ürünlerle beyin anatomik ve yapısal anlamda detaylı şekilde incelenmektedir. Teknolojinin çok fazla gelişmesi komplikasyonları azaltma imkanı vermektedir. Navigasyon yöntemleri kullanılarak en az zararla müdahale uygulanmaktadır.

Beyin Tümörü Ameliyatları

Hayati risk taşıyan beyin tümörlerinin tedavi süreci hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Kimi tümörlere cerrahi müdahale imkansızken, kimi tümörler kolayca temizlenmektedir. Ne yazık ki yüksek oranda risk barındıran beyin tümörü ameliyatlarında en büyük korku felç kalma tehlikesidir. Ameliyat sonrasında yüz, kol ve bacaklarda felç riski bulunmaktadır.

Uzmanların son başvurduğu yöntem ise uyanık operasyonlardır. Hastalar uyutulmadan gerçekleştirilen cerrahi müdahalede, yalnızca hastanın ağrı hissetmemesi adına aneztezi uygulanmaktadır. Hasta konuşturularak gerçekleştirilen bu yöntemde felç riskinin daha az olduğu ortaya konulmuştur. Müdahale sırasında hastanın el ve ayaklarını oynatması istenilerek, kontrollü müdahale sağlanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir