Parkinson Nöromodülasyon Teknikleri İle Kontrol Altına Alınabiliyor

Parkinson Nöromodülasyon Teknikleri İle Kontrol Altına Alınabiliyor


Parkinson, orta yaş üzerinde görülen ve ciddi sorunlara neden olan Alzeihmer’dan sonra ikinci sıklıkla izlenen hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalarda motor fonksiyon kayıpları, uyku bozuklukları, depresyon, denge problemleri ve kaygı bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Parkinson hastalığında sinir sistemi düzenleyici TMS tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, Parkinson hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Parkinson hastalığı motor koordinasyonun bozulması ile birlikte hareketlerde yavaşlama veya ekstremitelerde titreme ile seyreden nöronların hasarlandığı bir hastalıktır. Parkinson hastalığı orta yaş üzerinde görülen ve ciddi sorunlara neden olan bir hastalık olarak bilinmektedir. Motor fonksiyon kayıplarının yanı sıra uyku bozuklukları, depresyon, denge bozuklukları ve kaygı bozuklukları gibi hareket sistemi dışında pek çok soruna da sebep olmaktadır. Parkinson hastalığının küratif yani tam bir tedavisi bulunmamaktadır. Kullanılan ilaçlar hastaların semptomlarını düzeltmekte ve günlük yaşamlarının kalitesini artırabilmektedir. Hastalığın ilerlediği veya kullanılan ilaç tedavilerinin yan etkilerinin ortaya çıktığı dönemlerde ilaçla yapılan tedavilerin yanı sıra Nöromodülasyon teknikleri ile Parkinson hastalarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

TMS Parkinson hastalarının hayatını kolaylaştırıyor

Transkranyal Magnetik Stimulasyon yani TMS uygulamaları, Parkinson hastalarında ilaç tedavilerine ilave olarak kullanılan bir Nöromodülasyon yöntemidir. TMS özellikle nonmotor yani motor olmayan fonksiyonların düzelmesine katkıda bulunabilmektedir. İlaç gereksinimini azaltarak uzun dönemde hastalığın yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. TMS, Parkinson hastalarında ilaç tedavisi, rehabilitasyon, diyet ve egzersiz programları ile birlikte bütüncül olarak planlandığında etkin olabilecek bir tedavi yöntemidir. İlaç tedavilerinin veya diğer tedavi yöntemlerinin yerine kullanılmamaktadır.

Beyin DBS yöntemi ile uyarılıyor

Derin Beyin Stimülasyon sistemi (DBS) ile bozulan devrelerin dengesini yeniden sağlamak ve o bölgedeki anormal aktivitenin üstesinden gelmek için belirli beyin bölgelerine elektriksel uyarılar gönderilmektedir. DBS, tıbbi tedavi ile yeterince kontrol altına alınamayan nörolojik bozuklukları olan hastalar için cerrahi bir seçenek olabilmektedir. Bu tedavide, elektrotlar aracılığıyla beyindeki belirli yerlere küçük elektrik akımı darbeleri uygulanmaktadır. Bu elektrotlar, derinin altından geçen tellerle, genellikle köprücük kemiğinin hemen altına implante edilen programlanabilen "dahili puls üretecine" bağlanmaktadır. Kalp piline benzer şekilde darbeleri üretmek için bir pil ve bazı elektronik aksamlar içermektedir. Cihaz, hareket kontrolünde yer alan belirli beyin bölgelerine elektriksel stimülasyon sağlamaktadır. Beynin belirli yerlerindeki elektrik uyarımı, Parkinson hastalığında bozulan devrelerin dengesini yeniden elde etmektedir.

DBS tedavisi öncesi hastanın kullandığı ilaç tedavisi ve cerrahi riskleri dikkatlice değerlendirilmelidir.  Beyne elektrot yerleştirmek riskli bir işlem olabildiği için, ameliyata girmeden önce uzman hekimler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde beyin cerrahı, bir nörolog ve genellikle psikolog olmalıdır.

Parkinson’da multidisipliner yaklaşım önemli

Parkinson hastalığı tedavisi sadece ilaç reçete edilerek yapılabilecek bir tedavi değildir. Uygun egzersiz, diyet programlarının planlanması noninvaziv ve invaziv Nöromodülasyon tekniklerinin kullanılması hastaların hayat kalitesini artırmaktadır. Hastaya multidisipliner olarak yaklaşmak ve hastayı bir bütün olarak değerlendirmek tedavi sürecinin başarısını ve hasta memnuniyetini yükseltmektedir.

Keşfetmeye Devam Edin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet Giriş