Kronik yorgunluk altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

 

Yorgunluk, ezici bir tükenmişlik, enerji eksikliği ve bitkinlik hissi olarak tanımlanabilir. Kronik yorgunluk, en az altı ay süren ve altta yatan birçok hastalık ile ilişkili olabilecek bir semptomdur ve yaşam kalitesini oldukça düşürür. Yorgunluğun nedenine bağlı olarak fiziksel veya zihinsel aktivite ile kötüleşebilir ve dinlenme ile dahi düzelmeyebilir. Hastalar sürekli yorgun hissettiklerinden gündelik ve sosyal aktivitelerde zorlanabilirler ve mümkün olduğunca uyumak veya dinlenmek isteyebilirler. Kronik yorgunluk oldukça öznel bir durumdur yani herkesin kendini yorgun hissetme düzeyi farklıdır ve bu nedenle hekimlerce de kolay değerlendirilemez.

Yorgunluğun birkaç boyutu olduğu düşünülebilir: periferal, fiziksel, zihinsel, entelektüel ve duygusal. Periferal yorgunluk, orijinal olarak kas hastalıklarına bağlı kas yorgunluğunu tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Fiziksel yorgunluk, yorucu fiziksel çabanın ardından bedensel yorgunluk deneyimidir ve merkezi yorgunluktan ayırt edilebilir. Merkezi veya zihinsel yorgunluk, öznel olarak bildirilen yorgunluk hissidir, hastaların genellikle polikliniklerde bahsettiği yorgunluk durumudur.

Kanser, brusella, lenfoma, iltihaplı eklem romatizmaları, kas hastalıkları, damar iltihaplanmaları (vaskülit), fibromiyalji, demir ve vitamin eksiklikleri (D vitamini gibi), kronik sigara kullanımı, bazı akciğer hastalıkları, depresyon gibi bazı psikiyatrik hastalıklar, hormonal bozukluklar, kalp hastalıkları gibi altta yatan hastalıklar kronik yorgunluğa neden olabileceği gibi hastaların bir kısmında uyku problemlerinin olduğu ve uyku kalitelerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca yoğun stress (yoğun iş yükü vb.), uyku apne ve obezite de uyku bozukluğuna ve kronik yorgunluğa neden olabilmektedir.

Kronik yorgunluk nedenleri incelenirken hasta tam bir muayeneden geçirilmeli, hastadan detaylı bilgi alınmalı ve detaylı ve gerekli testler tamamlanmalıdır. Birçok hastada kronik yorgunluğun altta yatan nedeni tespit edilebileceğinden, kronik yorgunluk aslında tedavi edilebilir bir durumdur.

Hayal Gücünüzü Besleyin: Benzer Konulardaki Bağlantıları İnceleyin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir