Kalp Krizine Karşı Karşı Konforlu Yöntem: Koroner Anjiyografi

Kalp Krizine Karşı Karşı Konforlu Yöntem: Koroner Anjiyografi


Günümüzdeki her geçen gün yaygınlaşan fiziksel hareketsizlik, obezite, sağlıksız beslenme, stres, tütün kullanımı gibi birçok faktör kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor. Bu rahatsızlıkların en başında ise kalp kasını besleyen damarlardaki daralma ve tıkanmaya bağlı ortaya çıkan koroner arter hastalıkları ile kalp krizleri geliyor. Kişide hayati riske yol açabilen bu hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde koroner anjiyoplasti yöntemi ön plana çıkıyor. Koroner anjiyografi kasıktan ya da koldan ( el bileğinden) konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Uğur Coşkun, kalp hastalıklarının nedenleri, koroner anjiyografi, koroner anjiplasti yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Göğsünüzdeki ağrıları hafife almayın

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa zemin hazırlamaktadır. Bu kalp damar hastalıklarının başında ise kalp adalesini besleyen koroner arterlerde daralma, tıkanma ya da sertleşmenin neden olduğu koroner arter hastalığı ve komplike olmasıyla ortaya çıkan kalp krizleri gelmektedir. Kalp adalesini besleyen atardamarlardaki daralma ve tıkanma kalbin kan ihtiyacını özellikle adalenin fazla enerji tükettiği durumlarda yeterince karşılayamamaktadır. Bu durum hastada yorgunluk, göğüste gerginlik, baskı hissi, yanma ve genellikle sol kola vuran ağrı ile çeneye doğru yayılan ağrılara neden olabilmektedir. Hastaların bu şikayetleri egzersiz ve stres durumlarında kalbin daha fazla kana ihtiyacı oduğu için daha da artabilmektedir. Koroner arter hastalığı olan veya kalp krizi geçiren kişiler koroner anjiyoplasti yöntemi sayesinde balon ve stent uygulamaları ile çok hızlı bir şekilde iyi bir kan akımı elde edilerek tedavi edilebilmektedir.

İlk 12 saati geçirmeden doktora başvurmak önemli

Uzun süren ve geçmeyen göğüs ağrısı şikayetleri kalp damar rahatsızlıklarının en önemli belirtilerindendir. Doktora veya acil ünitesine göğüs ağrısı ile başvuran tüm hastalara en erken şekilde EKG çekilmelidir. Bu hastalarda koroner arterde darlık yapan yağ plağı yırtılarak pıhtılaşma mekanizması aktive olur ve bu pıhtı ile damar tamamen tıkanır. Bu durumdaki hastaların tıkalı damarları için mümkün olan en kısa zamanda koroner anjiyografi ve devamında koroner anjiyoplasti yapılmalıdır. Pıhtı ile tıkanmış damar ne kadar erken açılırsa, hastayı hayati riskten ve kalıcı rahatsızlıklardan kurtarmak o kadar mümkün olacaktır. Göğüs ağrısı, dinamik EKG değişikliği ve kalp kası enzimi yüksekliği ile doktora başvuran akut koroner sendromlu olan hastaların ilk 24 saatte kateter laboratuvarına alınıp koroner anjiyografileri yapılmalıdır. Bu tablodan sorumlu damara vakit kaybedilmeden stent uygulaması yapılması önerilir. Daha önce koroner bypass operasyonu olup bir grefti akut olarak tıkanan hastalara da acil koroner anjiyografi ve devamında girişimsel işlem yapılması gerekmektedir.

El bileğinden de uygulanabiliyor

Koroner anjiyoplasti işlemi kasıktan girilerek yapıldığı gibi, koldan yani el bileğinden de yapılmaktadır. Radial anjiyo adı verilen bu girişimsel işlemlerin hastaya sağladığı avantajlar şunlardır;

· El bileği kemiği üzerinden giriş yapıldığı için kanama kontrolü basit bir parmak basısı ile bile sağlanabilir.

· Obezite hastalarında kasıktan yapılan işlemlerde komplikasyon riski artabileceği için bilekten anjiyo tercih edilebilir.

· Bilekten anjiyografide komplikasyonlar nadir görülür

· Kum torbası veya kasık damarını kapatmak için kullanılan diğer materyallere ihtiyaç olmaz.

· Anjiyo sonrası hasta hemen yürütüldüğü için yatarak idrarını yapamayan prostat problemi olan kişiler için büyük bir rahatlık sağlanır

· Hasta 3-4 saat gibi kısa sürede taburcu edilir

· Bacak damarlarında ileri kıvrım ve tıkanma olanlarda bilekten koroner anjiyo tercih edilir.

· El bileğinden kılıf yerleştirilerek yapılan işlemlerde koroner stent de takılabilmektedir.

· Hastanın işlemi güvenle gerçekleştirilmiş olur ve taburculuk süresi kısalır.

Gizli Hazineleri Keşfedin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir