Kardiyoloji Nedir?

 

Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, sigara, şişmanlık ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve damar hastalıklarında risk faktörlerinin başında gelmektedir.

Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarındaki donanımı ve alt yapısı ile hizmet vermektedir.

Kardiyolojik İncelemeler 

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetlerin kaydedilmesidir. EKG genellikle, göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda kalp krizi tanısını koyabilmek, düzenli veya düzensiz kalp ritim bozukluk­larını ortaya çıkarmak, efor testi sırasında kalbin elektriksel aktivitesini kay­detmek, kalp pillerinin fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapıl­maktadır.

Efor (TREADMİLL) Testi 

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir. Efor testi sırasında, hasta bir koşu bandı üzerinde yürütülür. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalp hızının artması sağlanır. Treadmill testi kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. İstirahat anında EKG’de tespit edilmesini sağlar. Efor testi, başından sonuna dek uzman bir doktor refakati gerektirir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

Efor (Treadmill) Testi Randevusuna Gelirken;

 • Testten 3 saat önce hafif bir yemek yenebilir. Sonrasında ihtiyaç duyulduğunda az miktarda su içilebilir ancak başka gıda alınmamalıdır.
 • Daha önceden çekilmiş EKG’sini kişi yanında getirebilir.
 • Erkek hastalar göğüs tıraşı olmalıdır.
 • Kadın hastaların 2 parçadan oluşan kıyafet giymesi daha uygundur.
 • Efor testinden önce doktor hastadan bazı ilaçların kesilmesini isteyebilir. Bu konuyu takip eden doktora danışılmalıdır.

Transtorasik Ekokardiyografi (YÜZEYSEL EKO), Fetal-Pediatrik Ekokardiyografi

Ekokardiyografi, kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile (ultrason) incelenmesidir.

Radyasyon içeren bir yöntem olmaması, işlem sırasında herhangi bir ilaç kullanılmaması sayesinde, hamileler ve yeni doğmuş bebekler dahil her hastaya uygulanabilir. Hiçbir riski yoktur, herhangi bir acı veya ağrıya neden olmaz.

Kalp büyümesi, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri, hatta “aort” denilen vücuttaki en büyük çaplı damara ait hastalıklar olmak üzere kalbin yapısal tüm sorunlarının tanısı, ekokardiyografi işlemi ile konur.

Ekokardiyografi için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Bununla birlikte ekokardiyografi randevusuna gelinirken rahat bir kıyafet giyilmesi uygun olmaktadır.

TRANSÖZEFAJİAL EKOKARDİYOGRAFİ

Kalp, göğüs kafesi içinde yemek borusunun hemen üzerinde bir yerleşime sahiptir. Transözefajial Ekokardiyografi, yemek borusundan gerçekleştirilen daha detaylı ekokardiyografik değerlendirme ve normal ekokardiyografi ile görüntülenemeyen bazı bölgelerin görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi, kalbi besleyen damarlarda (koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçiren hastalarda ilaç dışında bir tedaviye gerek olup olmadığının saptanmasında ve kalp kapak hastalıklarında hastalığın şiddetinin derecelendirilmesinde kullanılır. Çok önemli bilgiler sağlayan, güvenli ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Stres ekokardiyografi, kalbin “yaratılacak stres” öncesi ve sonrasında ses dalgaları ile incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Kullanılacak stres yöntemi treadmill cihazında efor yaptırma, yani tempolu bir şekilde yürüterek kalp iş yükünü artırmak şeklinde olmaktadır. Stres ekokardiyografi kol damarından verilecek ilaç ile de yapılır.

Stres Ekokardiyografi İşleminden Önce;

 • Randevuya 4 saatlik açlıkla gelinmelidir
 • Kullanılan ilaçların işlem öncesinde bırakılması konusu doktora danışılmalıdır.
 • İşleme gelirken rahat bir ayakkabı ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir.
 • Daha önceden kalple ilgili yapılmış diğer tetkikleri de kişi beraberinde getirmelidir.

Holter 

EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 3-4cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığıyla göğse tutturulur.

Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihazı çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarınızda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içersinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Holter tetkiki öncesinde kullanılan ilaçların kesilip kesilmeyeceği doktora danışılmalıdır.

Tansiyon Holter; hastaların gün boyu tansiyonunun sık aralıklarla ölçülerek, tansiyon ve nabzının kaydetmesidir. 24- 72 saat sırasında yapılan ölçümlerle önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis sağlanabilir. Tansiyon holter ile hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısı kaydedilmektedir. Böylelikle uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak, tedavi düzenlenir. Daha önceden hipertansiyonu olmayan hastaların erken teşhisi ve tedaviye yönlendirilmesine yardımcı olur.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi):

Bu test ile istirahat sırasında ve stres anında kalp kasının kanlaması (veya beslenmesi) incelenir. Kalbi besleyen damarlarda herhangi bir darlık olup olmadığının ve darlık var ise bu durumun kalbin beslenmesinde bir bozukluğa neden olup olmadığı araştırılır. Efor testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. Hastaya önce damardan radyoaktif verilir ve “gama kamera” adı verilen cihazda istirahat görüntüleri alınır. Daha sonra hasta bant üzerinde yürütülür veya ilaç ile stres testi yapılıp, radyoaktif madde enjekte edilir. Tekrar gama kamerada görüntü alınır. Radyoaktif madde kalbe kadar giderek kalp kasına ulaşır. Damar tıkanıklığı olan yerlerde bu madde daha az tutulur. Gama kamera görüntüleri elde etmemizi sağlayan cihazın adıdır. Kalp etrafında belli aralıklarla dönerek kalpten gelen radyoaktif sinyalleri renkli görüntüye çevirerek kalbin tüm bölgelerinin kan ile beslenme analizini yapar.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi hangi durumlarda istenir;

 • Göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin tespitinde, kalp damar hastalıkları tanısında
 • Kalp kasının miyokard infarktüsü sonrasında
 • Koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın fayda ve gerekliğinin tespitinde
 • Kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının öneminin saptanmasında
 • Koroner bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi sonrasında tedavi etkinliğinin saptanmasında
 • Hastaların enfarktüs geçirip geçirmediklerinin saptanmasında, geçirilen enfarktüsün genişliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde

Kalp Hastalıkları Belirti ve Şikayetler

Göğüs Ağrısı

Koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı; genellikle eforla, stresle veya yemek sonraları kalbin iş yükünün artmasıyla ortaya çıkan, dakikalarca sürebilen, dinlenmekle ya da dil altı nitrat adı verilen ilaçlarla azalan ya da geçen, göğüs kemiği veya sol göğüsten başlayıp sol kola, çeneye, sırta yayılabilen bir ağrıdır.

Nefes Darlığı

Genellikle fiziksel aktivite ile başlar. İleriki safhalarda geceleri yastık sayısını artırmaya ve düz yatamamaya neden olur.

Ödem

Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikmesidir.

Gece İdrara Çıkma

Gündüz saatlerinde vücutta biriken fazla su ve tuzun, uyku saatlerinde idrarla atılması nedeniyle, gecede 2 veya daha fazla sayıda tuvalete çıkmadır.

Bayılma

Kalp hastalığına bağlı bayılma genellikle kısa süreli (birkaç dakika) ve ani olup, tam bir bilinç kaybı söz konusudur. Sözlü ya da ağrılı uyaranlara cevap alınamaz. Genellikle tekrarlayıcı ve ilerleyici niteliktedir.

Çarpıntı

Anormal olarak kalp atışlarının hasta tarafından göğüs bölgesinde ya da bazen karında hissedilmesidir. Özellikle normalden hızlı, düzensiz, terleme veya bayılmanın eşlik ettiği çarpıntılar kalp hastalığına işaret edebilir.

Siyanoz

Genellikle el ve ayak parmakları ile dudaklarda, dokularda yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle olan mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri, kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.

Çabuk Yorulma

Birçok nedeni olmasına karşın, kalp yetmezliğinin erken bir belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen koroner kalp hastalığı veya kalp kapak hastaları olanlarda önemlidir.

Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Merkezi’nde 7/24 kalp krizine acil müdahale yapılabilmektedir.

Daha Fazla Bilgi İçin: Benzer Konulardaki Diğer Yazılar

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir