Türkiye’miz ekonomisinde “Gündemdekiler 7/2021

Türkiye ekonomisi dünya genelindeki pek çok ülke gibi son dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Ancak, bu süreçte Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin de ortaya çıktığı görülüyor. Gündemdekiler 7/2021 konuları arasında, Türkiye’deki ekonomik gelişmelere dair önemli konular yer alıyor. Bu konular arasında enflasyon, döviz kuru, işsizlik oranları, hükümet politikaları gibi bazı kritik unsurlar bulunuyor. Gündemdekiler 7/2021 sayesinde, Türkiye’nin ekonomik durumunu daha detaylı bir şekilde inceleyebilir ve bu konuda güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgileri kullanarak, iş dünyasındaki gelişmelere de daha iyi bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Gündemdekiler 7/2021’in sunduğu içerikler, Türkiye’nin ekonomisine dair önemli bir rehber niteliğindedir.

8 Mart ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8 Mart 2012’de ATO’da TOBB ve tüm sanayici ve iş insanları, kamu ve özel sektörler, STK temsilcilikleriyle Anayasa Gönüllüsü platformu katılımıyla yapıldı. Kadının özel ve iş yaşamındaki rolü ve konumu hakkında toplantıda nasıl iyileştirilir, anketi yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresine video konferans yöntemiyle katıldı.

Kadınların Rolü ve Konumu

Kadınların özel ve iş yaşamındaki rolü ve konumu her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kadınların iş dünyasındaki varlığı artarken, bazı sektörlerde hala yeterince yer almamaktadırlar. Kadınların iş hayatındaki eşit hakları sağlanarak, toplumsal cinsiyet eşitliği elde edilebilir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kongresi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımıyla gerçekleşen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, kadınların toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olması için atılacak adımların ele alındığı önemli bir etkinliktir. Kadınların iş hayatında ve özel hayatlarında daha aktif rol alabilmeleri için çeşitli projeler geliştirilmektedir.

Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı

Türkiye’mizde 1934 yılında Atatürk önderliğinde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmiştir. Fransa ve İtalya da 1946, İsviçre de 1971 yılında tanınan hak Ortadoğu ülkelerinde yeni yeni tanınmaktadır. Kadınların siyasi hayata aktif katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından son derece önemlidir.

Toplumsal Eşitliğin Sağlanması

Toplumsal eşitliğin sağlanabilmesi için kadınlar ve erkekler arasında iş hayatında ve toplumsal ortak akılla karar almada % 50 oranının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kaliteli sürdürülebilir refah, medeniyetler seviyesinde sağlıklı toplum oluşturulacaktır. İnsan odaklılık ve bireysel farkındalıkların ön plana çıktığı mevzuat ve uygulamalar ile çağdaş ve müreffeh ülke ve yaşam koşulları sağlanacaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir