Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü

Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü


Memorial Hizmet Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü’nde; iyi huylu meme tümörleri dahil olmak üzere kadınlarda sık görülen meme kanseri tedavisinin en önemli basamağı olan cerrahi operasyonlar ile vücudumuzdaki hormonları salgılayan bezlerin oluşturduğu endokrin sisteminde meydana gelen iyi ve kötü huylu tümörlerin ameliyatları deneyimli ekipler, modern teknolojik donanım ve multidisipliner tedavi yaklaşımları ile gerçekleştirilmektedir.

Meme cerrahisi alanında; meme kanseri cerrahisi, meme kanseri estetiği (onkoplastik meme cerrahisi), memenin iyi huylu tümörleri (fibroadenom), memenin fibrokistik hastalıkları ve meme kistlerinin tanı ve tedavisinde modern yöntemlerle hizmet verilmektedir. Tiroid cerrahisinde ise intraoperatif ses teli sinir monitorizasyonunu Türkiye’de ilk defa kullanan cerrahi ekip ile tiroid bezi kanserleri, tiroid bezi büyümesi ( guatr), tiroid bezinin hormonal bozuklukları ve sürrenal bez (böbrek üstü bezleri) hastalıklarının tanı ve tedavisindebaşarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Meme Cerrahisi

Tüm dünyada her yıl milyonlarca kadına kanser teşhisi konulmaktadır. Kadınlarda görülen kanserlerinin % 25’ini ve kansere bağlı ölümlerin % 15’ini ise meme kanseri oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde her 7 kadından 1’inde ülkemizde ise her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülmektedir. Türkiye’de meme kanseri tanısı alan kadınların % 45’i 50 ile 69 yaş arasında, % 40 gibi büyük bir çoğunluğu da 25 ile 49 yaş arasındadır. Meme kanseri her ne kadar kadınlarda görülen sıklığa oranla erkeklerde daha az görülse de son dönemlerde erkeklerde de meme kanseri tanısında artış olduğu gözlemlenmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Erken evrede belirlenen meme kanseri tamamen tedavi edilerek hastanın normal yaşamına dönmesi sağlanabilmektedir.

Ana konusu meme kanserinin cerrahi tedavisi olan Meme Cerrahisi Bölümü’nde meme kanseri tanısı almış hastalara multidisipliner yaklaşım ile dünya standartlarında tedavi olanakları sağlanmaktadır. Tanı metotlarının gelişmesi, taramaların yaygınlaşması ve kadınlarda bu hastalığa yönelik bilinçlenmenin artmasıyla meme kanseri bu yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Meme kanserinin en önemli tedavi basamakları cerrahi işlem, kemoterapi ve radyoterapidir.

 • Meme cerrahisi (cerrahi tedavi) : Meme kanseri tedavisinin en önemli basamağını cerrahi oluşturmaktadır. Meme cerrahisi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydederek yüz yılı aşkın tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Özellikle onkoplastik meme cerrahisinin gelişmesi ile onkolojik metodların yanında hastaların hassasiyetle üzerinde durdukları meme estetiğinin bir arada uygulandığı cerrahi teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Onkoplastik meme cerrahisinde onkolojik prensiplerden ödün vermeden, memede şekil bozukluğuna neden olmadan memenin bir kısmının alındığı operasyonlardan, meme dokusunun tamamen alınması gereken durumlarda implant kullanılarak hastaya aynı seansta yeni meme yapılmasına kadar geniş bir cerrahi teknik yelpazesi sunulmaktadır. Onkoplastik meme cerrahisinin hastalara sağladığı önemli avantajlar şunlardır;
  • Meme koruyucu cerrahi (segmenter mastektomi)
  • Subcutan mastektomi(meme cildi ve meme başının korunarak meme dokusunun çıkarıldığı ve silikon implant ile aynı seansta yeni meme yapılması)
  • Otogreftle yani hastanın kendi dokusunun kullanılarak yeni meme yapılması gibi operasyon teknikleri mevcuttur.

Meme Cerrahisi Bölümü’nde, uzman hekimleri ve teknolojik alt yapısı ile başta meme kanseri olmak üzere şu işlemler yapılmaktadır;

 • Meme kanseri cerrahisi
 • Meme kanseri estetiği(onkoplastik meme cerrahisi)
 • Memenin iyi huylu tümörleri (fibroadenom)
 • Memenin fibrokistik hastalığı
 • Meme kistleri
 • Memenin iltihaplı hastalıkları (mastit,granülomatöz mastit ,laktasyonel mastit)
 • Jinekomasti

Endokrin Cerrahisi

Endokrin sistemi vücudumuzdaki hormonları salgılayan bezlerin oluşturduğu bir sistemdir. Hormonlar vücudumuzdaki metabolik olayların düzenlenmesi, büyüme ve gelişme, cinsel fonksiyonlar ve üreme, kalp hızı, kan basıncı, iştah, uyku uyanıklık, vücut termo regülasyonu gibi önemli fonksiyonlarda görev yapmaktadır. Endokrin cerrahisi ise hormon salgısı yapan bu bezlerle ilgili hastalıkların ve tümörlerin cerrahi tedavisini yapmaktadır.

Uzun yıllardır endokrin cerrahisinde tecrübeli olan endokrin cerrahi ekibimiz tiroid cerrahisinde intraoperatif ses teli sinir monitorizasyonunu Türkiye’de ilk kullanan ekip olmuştur. Ses tellerini çalıştıran sinirler tiroid bezine yakın komşuluk gösterdiğinden tiroid cerrahisi sırasında zarar görebilir. Bu durum hastalarda kalıcı veya geçici ses kısıklıklarına neden olur. Ses teli sinir monitorizasyonu bu ihtimali azaltmaktadır.

Endokrin Cerrahisi Bölümü’nde uzman hekimleri ve teknolojik imkanları ile şu işlemleri gerçekleştirilmektedir.

1. Tiroid bezinin kanserleri

 • Tiroid papiller kanseri
 • Tiroid folliküler kanseri
 • Tiroid medüller kanseri
 • Tiroid anaplastik kanseri

2. Tiroid bezinin büyümesi (guatr)

 • Multi nodüler guatr

3. Tiroid bezinin hormonal bozuklukları

 • Basedow Graves
 • Toksik multi nodüler guatr

4. Paratiroid bezi hastalıkları

 • Primer hiperparatiroidzm
 • Sekonder perparatiroidzm
 • Tersiyer hiperparatiroidzm

5. Sürrenal bez(böbrek üstü bezleri) hastalıkları

 • Sürrenal adenomlar
 • Cushing hastalığı
 • Feokromasitoma

Yolculuğa Hazır Mısınız? İlgili Bağlantılara Göz Atın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir