Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi


Göğüs Cerrahisi Bölümü; vücudun hayati organlarının bulunduğu göğüs kafesi içindeki kalp ve ana damarların dışındaki tüm organlardaki hastalıkların tanısının konulup cerrahi tedavisinin yapıldığı önemli bir bölümdür. Memorial Hizmet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü; akciğer kanseri, akciğer zarı, akciğer sönmesi, göğüs duvarı, yemek borusu, nefes borusu, mediasten, diyafram hastalıkları ve aşırı terlemenin cerrahi tedavisi gibi konularda tecrübeli akademik kadrosu, modern tanı ve tedavi uygulamaları ile hizmet vermektedir. 

Göğüs kafesinin içindeki hayati organlarda meydana gelen hastalıklarda kapsamlı bir tanı ve tedavi süreci çok önemlidir. Bu nedenle Göğüs Cerrahisi uzmanları diğer bölüm uzmanları ile multidisipliner bir tedavi yaklaşımı uygulamaktadır. 

Hangi hastalıklara hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor?

  • Akciğer Kanseri: Kapalı minimal invaziv ameliyatı ile hastanın kanserli lobu çıkarılmaktadır. 
  • Akciğer Kanseri Evrelemesi:  Kanser evreleme yöntemlerinden mediastinoskopi, mediastinotomi, bronkoskopi yöntemleri ile evreleme işlemleri yapılmaktadır.
  • Akciğer sönmesi (Pnömotoraks): Bazen bir nedene bağlı bazen de nedensiz bir şekilde akciğerin bir kısmında ya da tamamında sönme meydana gelebilir. Akciğer sönmesi(Pnömotoraks) kapalı tekniklerle tedavi edilmektedir. 
  • Yemek Borusu (Özefagus) Kanseri:   Kapalı teknik ile hastalıklı yemek borusunun çıkartılıp, yerine tüpleştirilen mide organının yerleştirilmesi işlemi,
  • Göğüs Duvarı Deformiteleri (Kunduracı Göğsü/Pektus Ekskavatum ve Güvercin Göğsü/Pektus Karinatum): Kapalı yöntem(Nuss yöntemi) ile bar yerleştirilerek göğüs duvarı düzeltilmektedir. 
  • Hiperhidroz (Aşırı Lokalize Terleme):  0.5 mm’lik tek delikten yapılan sempatektomi adı verilen işlem ile terleme kesin olarak giderilmektedir.
  • Nefes Borusu (Trakea) hastalıkları:  Nefes borusu darlıkları ve tümörleri başarılı cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.
  • Diyafram hastalıkları: Diyafram yükselmesi ve diyafram hernileri kapalı cerrahi teknik ile tedavi edilmektedir. 
  • Mediasten hastalıkları: Mediastende bulunan organların (Timus bezi, plönjuan guatr) hastalıkları kapalı cerrahi yöntemle başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. 

Hayal Gücünüzü Besleyin: Benzer Konulardaki Bağlantıları İnceleyin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir