Malulen emeklilik şartları nelerdir? Nasıl malulen emekli olurum?

Malulen emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma hayatını sürdüremeyen kişilere tanınan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik türüne başvurmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Malulen emeklilik için ilk şart, çalışanın sigortalı olmasıdır. Ayrıca, sağlık sorunlarının çalışanın işini yapmasını engelleyecek nitelikte ve sürekliliği olan bir rahatsızlık olması gerekmektedir. Bu durumun resmi olarak tespit edilmesi için, işçinin sağlık durumunu tespit eden sağlık kurullarından birine başvurması ve gerekli sağlık raporlarını temin etmesi gerekmektedir.

Malulen emekli olmak için ayrıca prim gün sayısı ve yaş şartları da vardır. 18 yaşını tamamlamış olan bir kişi, 4.500 prim gününü tamamlamışsa, malulen emekli olabilir. Ancak, bu durumda, emekli olabilecek kişinin yaş ve prime esas kazanç durumuna göre farklı şartlar da söz konusu olabilir.

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin öncelikle sağlık kurullarına başvurarak sağlık durumlarını resmi olarak tespit ettirmeleri gerekmektedir. Bu süreçten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak malulen emeklilik hakkı talep edebilirler. Başvuru sonrasında, SGK tarafından yapılan inceleme sonucu, kişinin malulen emekli olup olamayacağına karar verilir.

Malulen emekliliğin şartları ve prosedürleri oldukça karmaşık olabilir. Bu nedenle, bu konuda uzman bir emeklilik danışmanından destek almak emeklilik sürecinin doğru işlemesi açısından son derece önemlidir.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik, çalışanların çalışma hayatı boyunca geçirdikleri kaza veya hastalık gibi durumlar sonucu iş gücü kaybı yaşamaları halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartları yerine getirerek erken emeklilik hakkı kazanmalarıdır. Bu durumdaki çalışanlar, normal emeklilik şartlarını beklemek zorunda kalmadan, belirli şartları sağladıkları takdirde malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Malulen emekli olabilmek için uyulması gereken şartlar vardır:

  • En az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak,
  • Toplamda en az 1800 gün prim ödemiş olmak,
  • En az %60 iş göremez raporu almış olmak,
  • Bir hastalık sonucu iş göremez hale gelmiş olmak veya bir kaza sonucu bakıma muhtaç hale gelmiş olmak.

Malulen Emeklilik Konusunda Yeni Düzenleme

1 Eylül 2016 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan yasa ile malulen emeklilik düzenlemesi yenilenmiş ve malulen emekli olma şartları genişletilmiştir. Malulen emeklilik için kabul edilmeyen birçok hastalık, yasa ile birlikte malulen emeklilik şartı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ayrıca şeker hastaları için de yeni bir düzenleme yapılarak, hastalık nedeniyle en az 3 organında orta ve ileri düzeyde bozulma meydana gelmişse malulen emekli olma hakkı getirilmiştir.

Nasıl Malulen Emekli Olurum?

Malulen emekli olacakların, bulundukları ilin devlet hastanesinde komisyon raporu almaları gerekiyor. Daha sonra, emeklilik dilekçesi ve eklerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne vererek eturkiye.gov.tr sitesinden maluliyet aylığı başvurusu yaparak beklemeleri gerekiyor. Başvuru onaylandıktan sonra raporla birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gitmeliler ve başvuru onay belgesini, raporlarını vererek emeklilik işlemlerinin başlatılmasını sağlamalılar.

Malulen Emeklilik Sonrası Neler Yapılmalı?

Malulen emeklilik hakkı kazananların, belirli periyotlarda sağlık raporlarını ve iş göremez raporlarını yeniletmeleri gerekiyor. Raporların güncel tarihli olması önemlidir. Güncellemeyi yapmamaları halinde, emeklilik hakları iptal edilebilir. Bu nedenle güncelleme işlemlerini zamanında yapmak çok önemlidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir