Dayanılmaz Migren Ağrıları Bu Yöntemlerle Son Bulabilir

Dayanılmaz Migren Ağrıları Bu Yöntemlerle Son Bulabilir


Hemen hemen herkes hayatında en az bir kere baş ağrısıyla karşı karşıya kalır. Bazılarında ise bu ağrı kronik hale gelir ve dayanılmaz olur. Kişileri olumsuz etkileyen, ışığa, sese hassasiyet oluşturan bazen de bulantı ve kusmayla görülebilen migren, hayatı oldukça zorlaştırabilir. Ancak günümüzde migren tedavisinde uygulanan modern yöntemler bazı hasta grupları için çözüm olabilmektedir. Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji, İnme (Felç) Akut Tedavi Ünitesi'nden Nöroloji Uzmanları, migren ve tedavisi hakkında bilgi verdiler.

Önce ışık çakması sonra şiddetli ağrı

Baş ağrısı öncelikle iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan ilk grup baş ağrısı oluşturan yapısal bir nedene bağlı olan ikincil baş ağrılarıdır ki, bunlar arasında hayatı tehdit eden beyin tümörü, menenjit gibi nedenler de bulunabilmektedir.  Birincil baş ağrıları olarak da bilinen diğer grupta en önemli grubu migren baş ağrıları oluşturur. Migren baş ağrısının farklı özellikleri vardır. Tanı için ağrıların süre ve sıklığı takip edilir. Bunun yanında kişiler aura denilen bir takım ağrı öncesi durumları yaşarlar. Aura durumlarını gözde ışık çakması, yarım görme veya vücutta bazı bölgelerde uyuşma olarak tarif eden hastalarda bu belirtileri ağrı takip eder. Bir baş ağrısının migren olduğunu anlamak için şu belirtilere dikkat etmek gerekir:

  • Ağrının orta derecede ve sürekli oluşu
  • Başta zonklama türü ağrı
  • Bulantı ve kusma
  • Işıktan ve sesten rahatsız olmak
  • Hareket edince artan ağrı
  • Gözde ışık çakması, yarım görme
  • Vücutta bazı bölgelerin uyuşması

Migren olup olmadığını anlamak gerekir

Kronik baş ağrısı olan hastaların neredeyse tamamı kendilerinde sinüzit veya migren olduğunu düşünür ama kronik baş ağrılarının gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrısı gibi başka nedenleri de vardır.  Bu yüzden migren baş ağrısı tanısının doğru şekilde konması tedavinin planlanması açısından önemlidir. Migrenli hastalarda baş ağrılarını geçirmek için atak tedavisi uygulanır. Eğer ağrı sıklığı fazlaysa atakların sıklığı azaltılmaya çalışılır.

Basit ağrı kesiciler yeterli gelmezse

Atak esnasında bazı ağrı kesiciler ve bulantı kusmaya yönelik ilaçlar belli bir disiplin içerisinde kullanılır. Basit ağrı kesicilerin yetmediği zamanlarda migrene spesifik bazı ilaçlarda atağı sonlandırmak için kullanılabilir. Ancak migren atağı esnasında ağrı kesicilerin sıklıkla kullanılması durumunda ağrı kesicilerin kötüye kullanımından bahsedilir ve bu durumun tedavisi en az migren tedavisi kadar zordur.

Her hastaya farklı tedavi

Migrenli hastalarda baş ağrısı atak sıklığı fazla ise veya ağrı çok şiddetli oluyorsa, hastanın özellikleri de göz önünde bulundurularak atak sıklığını azaltmak için kronik tedaviler verilmektedir. Bu tedaviler verilirken ağrının karakteri yanında hastanın özellikleri ve eşlik eden durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden bir hastaya iyi gelen bir tedavi başka bir hastaya iyi gelmeyebilir. Kronik migren tanısı son üç ay süresince ayda en az 15 gün ve üzerinde baş ağrısı olan, gün içinde ağrının en az 4 saat sürdüğü ve ayın en az sekiz gününde bu ağrıların migren tanı kriterlerini dolduracak özellikte olan hastalarda ve mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından görüşme sırasında klinik olarak konulabilir.

Migrene botoks ya da aşı

Kronik migren hastalarında botoks tedavisi veya ağrı noktalarına yapılacak enjeksiyonlar gibi yöntemler ile son yıllarda migren aşısı olarak da isimlendirilen yeni tedavi yöntemleri kullanılabilir. Migrende şu tedaviler uygulanmaktadır:

  • Botoks Tedavisi: Standart tedavilerden sonuç alamamış hastalara botoks uygulanmaktadır. Botoks, kronik migrenli kişilerde duysal sinir uçlarından salınarak baş ağrısını başlatan kimyasal ileticileri bloke eder. Tecrübeli bir Nörolog veya algoloji uzmanı tarafından doğru noktalara botoks uygulandığında ağrı sıklığı ve şiddeti azalır ancak bunun etki süresi sonsuz değildir.
  • Sinir Blokajı: Başın ağrı duyusunu algılayan kısmın anestetik maddelerle blokajı ve sinirin uyarılabilirliğinin azaltılarak, ağrı eşiğinin yukarı taşınması işlemidir. Burada hastanın büyük oksipital sinir alanına lokal anestetik madde enjekte edilir. Bu yöntem migren tedavi kılavuzlarında yer alan tedavilerin uygulanamadığı hastalarda veya bu tedavilere rağmen ağrı sıklığı ve şiddetinin azalmadığı durumlarda bu tedavilere ilave olarak kullanılabilir.
  • Migren Aşısı: Calsitonin Gene Related Protein isimli doğrudan Migren hastalığını oluşturan patolojik süreçleri engellemeye yönelik aylık enjeksiyonla ağrı sıklığı ve şiddetinin azaltılmasında olumlu sonuçlar alındı. Kronik migren tanısı tecrübeli bir nörolog tarafından konduğunda bu aşı uygulamasının yapılması ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilir

Keşfetmeye Devam Edin: İlgili Bağlantıları Kullanın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir