Bupropion Nedir, Nasıl Kullanılır?

Bupropion, anti-depresanlar olarak bilinen ilaç ailesine aittir. Depresyon tedavisinde kullanılır. Beyindeki doğal olarak oluşan kimyasal dengesini etkileyerek çalışır.

Depresyonun tedavisi için, ilacın tam etkileri birkaç hafta tedaviden sonra görülmeyebilir.

Bu ilaç birden fazla marka adı altında ya da birkaç farklı biçimde kullanılabilir.

Doktor bu ilacı, bu  bilgi verici makalede listelenen koşul haricinde dışında başka koşullar için önermiş olabilir. Bu doktor ile görüşmediyse veya neden bu ilacın kullanıldığından  emin olunmadığında doktora başvurulmalıdır. Yine doktora danışmadan bu ilacın alınması bırakılmamalıdır.

Bu ilaçlar, aynı belirtilere sahip olunsa bile, başkalarına kesinlikle verilmemelidir. Doktor tarafından reçete edilmezse, bu ilaçların alınması bazı insanlar için zararlı olabilir.

Nasıl Kullanılmalıdır?

Birden fazla günlük dozlar en az 8 saat arayla alınması gerekir. Bupropion tabletlerinin bütünüyle yutulması, çiğnenmemesi, kırılmaması, ezilmemesi ve ya çok önemlidir.

Çoğu şey örneğin; vücut ağırlığı yani kilo , diğer tıbbi koşullar ve diğer ilaçlar gibi bir kişinin ihtiyaç duyduğu bir ilacın dozunu etkileyebilir. Doktor burada listelenenlerden farklı bir doz önermişse, ilaç doktora danışmadan alma şekli değiştirilmemelidir.

Bu ilacın tam olarak doktorunuz tarafından verilen şekilde alınması önemlidir. Bu ilacın bir dozu kaçırılırsa bunu doktora danışmak için not edilmelidir. Kaçırılan doz atlanmalı ve düzenli programa devam edilmelidir. Kaçırılan dozu telafi etmek için iki doz alınmamalıdır. Bir dozu kaybettikten sonra ne yapılacağından emin olunmadığında tavsiye almak için doktora veya eczacıya başvurulmalıdır.

Bu ilaç oda sıcaklığında saklanmalıdır, rutubet ve nemden korunmalıdır ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

İlaçları atık sulara (örneğin; Lavabonun altına veya tuvalete koyma) ya da ev çöpüne atmamalıdır. Eczacıya artık gerekmeyen ya da süresi dolmuş ilaçların nasıl atılacağı sorulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir