Adem Elması Nedir Ve Niçin Oluşur?

Erkeklere özgü görünüm özelliklerinin başında gırtlak kemiği gelmektedir. Halk arasında adem elması olarak isimlendirilen bu görünüm, boğazda oluşmaktadır. Aslında yalnızca erkeklere özgü bir nitelik değildir. Adem elması her insanda bulunmakla birlikte yalnızca erkeklerde belirgin şekildedir. Bu kadın ve erkek bünyesindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca her erkekte olmasının yanı sıra yalnızca bazı erkeklerde belirgin şekilde görülmektedir. Adem elması, ses kutusunu saran kıkırdak dokunun sivrileşmesi sonucu dışarıya doğru çıkıntı oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

Adem elması olarak isimlendirilen bilimsel adı larinks tümseği olan ve gırtlakta oluşan kemik çıkıntısı yalnızca bazı erkeklerde görülmektedir. Boyunda bulunan ses kutusu yani larinksi saran tiroit kıkırdağıdır. Bu kıkırdağın vücut dışına doğru çıkıntı yapması sonucu oluşan görünüme adem elması denilmektedir. Adem elması aslında kadınlarda da bulunmaktadır. ancak vücut yapılarının farklı olmasından dolayı dışarıdan bakınca belli olmamaktadır.

Adem Elması Neden Oluşur?

Kadın ve erkek anatomilerinin farklılık göstermesi, adem elmasının kadınlarda fark edilmemesine sebebiyet vermektedir. Ses kutusunu saran kıkırdağın iki tarafının buluştuğu yer adem elmasını oluşturmaktadır. Erkeklerde 90 derecelik olan buluşma yeri, kadınlarda 120 derecelik açıya sahiptir. Sonuç olarak da söz konusu yapı erkeklerde sivri ve çıkıntı şeklinde meydana gelirken kadınlarda, daha düzlemsi şeklindedir. Bu sebeple erkek vücudunda oluşan adem elması dışarıdan görülmektedir. Ses yapısına bağlı olarak belirgin olması etkilenebilmektedir. Ayrıca nadir de olsa kadınlarda da görülebilmektedir. Erkeksi bir nitelik taşımasından dolayı, kadınlara ciddi derecede rahatsızlık vermektedir.

Adem elması ikincil eşey karakteri olarak kabul edilmektedir. Erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farklılıklarından biridir. İnsanların gelişim evrelerinde cinsiyet ayrımında gerçekleşen popülasyon farlılıklarının ortaya çıkmasını sağlayan karakterlerden biridir. Ergenlik çağında meydana gelen hormonal artışlar, cinsiyetlerin birbirinden ayrılması için farklılık kazanmaktadır. Adem elmasının ortaya çıkması bireyden bireye farklılık göstermektedir. Bu sebeple kimi erkeklerde belirgin olurken, kimi erkeklerde ise görülmemektedir. Ses kutusu insanı yakın akrabalarından ayırt eden temel özelliklerden biridir. Ses kutusunun yumuşak ancak dayanıklı bir yapıyla korunması gerekmektedir.

Adem Elması Ses Üzerinde Etkili Mi?

Adem elması tamamen sesle ilgili bir oluşumdur. Ses kutusunu koruma amaçlı oluşan kıkırdak dokunun belirginleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda ses üzerinde etkili olduğu kanısına varılmaktadır. Yapılan araştırmalar ses üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Adem elması belirgin olan ve belirgin olmayan erkekler arasında bir takım farklılıklar saptanmıştır.

Adem elması belirgin ve iri olan erkeklerin daha derin ve tok sesli oldukları görülmüştür. Ergenlik döneminde erkeklerde görülen en belirgin değişim seste yaşanmaktadır. Ses aniden kalınlaşmakta ve toklaşmaktadır. İşte bunun nedeni ses kutusunu saran kıkırdak dokunun gelişimidir. Kısacası adem elmasının oluşumu bu ses değişimine neden olmaktadır. Daha yumuşak ve naif sesli erkeklerde genellikle adem elması belirgin değildir ve dışarıdan görünmez.

Kadınlarda Adem Elması Neden Yok?

“Adem elması kadınlarda yoktur” demek yanlış olacaktır. Adem elması kadınlarda da vardır ancak görünmez. Ses kutusunu saran kıkırdak doku kadınlarda daha küçük şekilde oluştuğu için dışarıya doğru çıkıntı oluşturmaz. Bu da adem elmasının dışarıdan görünmesine engeller. Adem elması ses kutusunu saran kıkırdak dokunun gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınlar yapı itibariyle daha zarif hatlara sahiptirler. Kemik ve kas dokuları, erkeklere kıyasla daha zayıftır. Ses kutusunu saran adem elması denilen kıkırdak yapı içinde bu görüş geçerlidir.

Her şeye rağmen kimi kadınlarda belirgin olarak görülebilir. Ancak erkeksi bir özellik olması bakımından kadınlara ciddi derecede rahatsızlık vermektedir. Adem elması olan kadınlar tıbbi operasyonla bu görünümden kurtulmayı tercih edebilirler. Kıkırdak alınamaz ancak törpülenme yoluyla küçültülmesi mümkündür. Bu uygulamanın ilerleyen yıllarda sağlık açısından bir takım sorunlar doğurabileceği görüşünü savunan hekimler bulunmaktadır.

Yasaklı Meyvenin Kanıtı

Adem elması genellikle erkeklerin boğazında görülen çıkıntıdır. Sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmeyen bu görünüm yapısal değişikliklere bağlı olarak, bazı erkeklerde daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Adem elmasının oluşum nedeni ses kutusunu korumaktır. Ses kutusu etrafında kıkırdak dokunun gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tıbbi anlamda gelişimi ses kutusu ile ilişkilendirilen adem elmasının dini hikayesi de bulunmaktadır.

Boğazın ortasında görülen şişkinlik, kimi dini metinlere konu olmuştur. Yasaklı meyve hikayesi herkes tarafından bilinmektedir. İnanışa göre, Hz. Adem yasaklı meyveyi yedikten sonra cezalandırılarak cennetten kovulmuştur.  Hz. Adem’in cennette yediği yasaklı meyvenin kanıtı olarak, erkeklerin boğazında dışarıya doğru bir çıkıntı ortaya çıkmıştır. Halk arasında adem elması ismiyle bilinmesinin nedeni ise bu hikayedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir