6 Aylık Bebekte Kusma

Bebekler ilk aylarda oldukça sık kusarlar. Bu süreçte anne ve babalar kusmanın ciddi hastalıklardan kaynaklı olabileceğini düşünerek, paniğe kapılırlar. Oysaki bebeklerin hayata ilk adapte olduğu aylarda sık kusmaları gayet olası ve doğaldır. Neredeyse her bebekte gözlenen sık kusma vakalarına eğer kanlı kusma, yüksek ateş, bebekte rahatsızlık-huzursuzluk ve karında şişlik eşlik ediyorsa altında yatan bir hastalık olabileceğinden şüphelenilir. Eğer bebekte kusmaya bunun gibi semptomlar eşlik ediyorsa, derhal sağlık kuruluşuna gidilmelidir.Bebeklerde sık kusmaların genellikle ilk 6 aylık süreçte sonlanması beklenir. Fakat kimi zaman bu fazlalıkları çıkarma yani kusma durumu 6 ay ertesinde de devam edebilmektedir. Yazının devamında başta 6 aylık bebek olmak üzere, bebeklerde kusma probleminin başlıca nedenlerinden ve tedavi yöntemlerinden bahsedilmektedir.

Bebekler Neden Kusar?

Mide içeriğinin ağız yolu ile dışarı atılması olarak tanımlanan kusmanın yetişkinler gibi bebeklerde de meydana gelebileceğinden bahsetmiştik. Aşağıda bebeklerin kusmasının başlıca sebepleri anlatılmaktadır.Bebeğin kusmasının altında yatan sebebin doğru tespit edilmesinde; kusmanın ne kadar sıklıkta olduğu ve fışkırarak mı yoksa normal bir kusmamı olduğu gibi detaylar büyük önem taşımaktadır.

1-)Ek Gıdaya Geçiş Evresi

Bebeklerde kusma genellikle ek gıdaya geçiş döneminde gözlenir. Bu süreçte bebek ek gıdaları kabul etmek, yemek istemez ve kusarak adeta tepki gösterir. Bu dönemde gözlenen bebekteki kusmalar gayet doğal ve normal olduğundan, korkulacak bir durum söz konusu değildir.

2-)Yanlış Beslenme Tekniği

Bebeklerde kusma şikayetinin başlıca nedenlerinden biri yanlış beslenme tekniğidir. Bebeğin normalden fazla besin tüketmesi akabinde bebekte kusma sorununa sık rastlanır. Bunun dışında biberonla beslenme esnasında hava yutulabilir ve yutulan bu hava mide kaslarını gererek, kusmaya davetiye çıkartır. Tüm bunlardan kaynalanan kusma sorunları genellikle birkaç seferlik gözlenir ve geçicidir.

3-)Sindirim Sistemi Hastalıkları

Eğer bebek fışkırarak kusuyorsa veya kusma çok şiddetli gerçekleşiyorsa, sindirim sistemi hastalıklarından şüphelenilir. Özellikle yeni doğan bebeklerde ilk 48 saat içerisinde fışkırarak kusma durumuna sık rastlanır. Sindirim sistemindeki hastalıklarının dışında mide darlığının da habercisi olabilir. Eğer bebeğinizde çok şiddetli kusma gözleniyorsa, derhal konuyla ilgili tıbbi destek alınmalıdır.

4-)Enfeksiyon

Etrafını ve çevresini tanıma çağında olan bebeklerin bağışıklık sistemi yetişkinler kadar gelişmiş değildir. Dolayısı ile enfeksiyona dayanıklı ve çok korunaklı değildirler. Özellikle bebeklerin buldukları herşeyi ağzına götürmelerinden ya da tükettikleri ek gıdalardan dolayı bakteri-virüs gibi zararlı organizmalar bebeğin vücuduna nüfuz ederek enfeksiyona sebebiyet verebilir. Eğer kusma ile birlikte yüksek ateş ve bebekte huzursuzluk görülüyorsa, enfeksiyondan şüphe duyulur.

5-)Reflü

Mide asinin yemek borusuna doğru kaçması, ulaşması reflü olarak tanımlanır. Tıp literatüründe gastroözefageal reflü olarak da ifade edilen bu hastalık, yalnızca yetişkinlerde değil 1 yaş altı çocuklarda da sık gözlenmektedir. Bebeklerin yatar pozisyonda beslenmeleri ve besinlerin mideye doğru geçişini sağlayan kapakçıkların tam gelişmemiş olması, bebeklerde reflü şikayetinin başlıca nedenleridir.Bebekte reflüye bağlı olarak kusma meydana gelebilir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde reflüye fazla rastlanmaz. O yüzden olabildiğince bebeğin anne sütü ile az ama sık sık beslenmesinde yarar vardır.

5-)Diğer Nedenler

  • Bağırsak tıkanıklığı,
  • Bağırsağın belirli bölgelerinin henüz gelişmemiş olması,
  • Bağırsak darlıkları

Bebeklerde Kusmaya Ne İyi Gelir?

  • Bebeğe öğün esnasında çok fazla yemek verilmemeli, kararınca beslenmesine dikkat edilmeli.
  • Gün içinde bebeğin sık sık beslenilmesi kusmanın önüne geçer.
  • Ek gıdaya geçiş sürecindeki bebeklerde, davranışlar iyi gözlenilmeli ve eğer bebek ek gıdaları kabul etmiyorsa zorlanılmamalıdır.
  • Bebeğin beslenme esnasında hava yutması da, kusmayı tetikleyici bir unsurdur. Hava yutmasını önlemek için bebek beslendikten sonra gazı çıkartılmalıdır.
  • Biberon deliğinin ufak olması, yeterli büyükte olmaması bebeğin hava yutmasına yol açarak reflüyü tetikler. Ve dolaylı olarak kusmaya yol açar. O yüzden biberon deliğinin yeterli büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.

Bebekte kusma problemi geçmiyor ve beraberinde ateş, halsizlik gibi başka anormallikler de gözleniyorsa derhal uzman doktora başvurulmalıdır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir