Kanser hastaları erken emekli olabilir mi?

Kanser hastalarının erken emekli olmaları mümkündür. Ancak bu süreç, emeklilik sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle sağlık sigortasından faydalanarak hastalık nedeniyle çalışamayan kişilere maaş bağlanabilir. Bu nedenle kanser hastalarının erken emeklilik hakkı ve koşulları, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ancak, kanser hastalarının sağlık durumlarına bağlı olarak emekli olmalarına yardımcı olan çeşitli yasal düzenlemeler ve destekler mevcuttur.

Kanser Hastalarının Malulen Emekli Olabilmeleri İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Kanser hastalarının malulen emekli olmak için belirli şartları karşılamaları gerekmektedir:

 • Bir başka kişinin devamlı bakımına muhtaç durumda ise eğer 10 yıl boyunca sigortalı olma şartı aranmayacaktır.
 • 1800 gün malullük, ölüm ile yaşlılık sigortaları primi bildirilmiş olması yeterlidir.
 • Toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta primi ödenmiş olması şartı aranır.
 • Vatandaşın, herhangi bir işte çalışırken kanser hastalığına yakalanması durumunda ise en az 10 yıl boyunca sigortalı olması gerekir.
 • Söz konusu kanser hastalarının iş gücü kaybı hesaplandığında % 60 oranında bulunması ve bu kaybın bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.
 • Kanser hastalığına yakalanan kişi ise maluliyeti sebebiyle işten ayrılmalıdır.
 • Kendi adına bağımsız bir şekilde çalışan vatandaşların ise SGK’ya genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere işbirliğine ilişkin borç ile prim borcunun bulunmaması gerekir.
 • Kanser hastalığı teşhisinin konulmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekir.

Malulen Emeklilik İçin Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik için başvuru işlemleri şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. Kanser hastalığına yakalanan vatandaşın, 1800 günlük sigorta primi ödenmiş ise veya borçlanmak suretiyle 1800 günlük prim hizmetinin tamamlanması mümkün ise eğer rapor düzenlenmesi açısından hastaneye sevk edilir.
 2. Gidilen sağlık kuruluşunda da düzenlenen sağlık kurulu raporuna göre hasta vatandaşın malullük aylığı alıp almayacağı belirlenir.
 3. Gerekli olan bütün koşulları sağlayan vatandaşlar, daha sonrasında ise maluliyet tespiti işlemleri açısından sigorta kollarına göre değişik yerlere başvurur.

Geçici Maluliyet Süresi Mümkün Müdür?

Kanser hastalığının çeşidi ile tedavisine göre geçici olarak maluliyet durumu da söz konusu olabilir. Kanser hastalarının maluliyet durumları mevcut ise eğer maluliyetleri, kanser hastalığının çeşidine göre değişen sürelerde bağlanır. Bu süre genel itibarıyla 12,18 ile özellikle de kan kanseri hastaları açısından 24 ay olacak şekilde belirlenir. Diğer taraftan kök hücre ile kemik iliği nakillerinden daha sonra 12 aylık maluliyet hakkı tanınır. Bu süre nihayetinde ise vatandaş, tekrardan kontrole girdiğinde iş gücü kaybı % 60’a çıkarsa eğer maluliyet aylığı devamlılık kazanır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir