Kan Testinde Hamilelik Belli Olur mu?

Farklı kan değerlerinin kontrolü için gerçekleştirilen kan testlerinde hamileliğin belli olup olmadığı merak konusudur. Gebelik döneminde vücutta gebelik hormonu adı verilen Beta-HCG hormonunda artış gözlenir. Artış gözlenen Beta-HCG ilk olarak kana sonra da idrara salınır. Hamilelik sürecinde olmayan kadında, Beta-HCG hormon değerleri sıfır veya sıfıra yakın olurken gebeliğin ilk haftasıyla birlikte vücuttaki bu hormon değerinde bariz artışlar gözlenir. Bu süreçte uygulanan testlerde de ölçülen Beta-HCG değerleri sayesinde gebelik tanısı yapılmaktadır.

Normal Kan Tahlilinde Gebelik Anlaşılır mı?

Yaşanan herhangi bir rahatsızlıktan veya çeşitli semptomların ardından bulguların doğru değerlendirilmesi açısından uzman hekimler tarafından kan tahliline gerek duyulabilmektedir. Uygulanan kan tahlili sayesinde kanın içeriğindeki maddelerin oranları ve miktarları hakkında geniş bir ölçüm elde edilir. Alınan kanın tıbbi ortamda incelenip akabinde ölçümlenmesi, kan tahlili olarak tanımlanmaktadır.İçeriğin en başında Beta-HCG yani gebelik hormonunun ilk olarak kana sonra idrara salındığından bahsetmiştik. Hormonun idrara geç salınmasından ötürü eczanelerden kolayca temin edilip uygulanabilen gebelik testlerinde hata oranı, uygulanan kan testine göre daha fazla çıkmaktadır. Bu yüzden uzmanlar tarafından da kesin ve doğru gebelik tanısı için kan testi tavsiye edilir.Normal şartlarda farklı bir rahatsızlık araştırması ile ilgili uygulanan kan tahlilinde gebelik hormonu değerleri gözlenmediğinden, özel olarak Beta-HCG değerinin ölçülmesi istenmediği sürece hamilelik saptaması yapılamaz. Ancak uzman hekim tarafından kandaki Beta-HCG değerinin ölçülmesi belirtilirse, kan tahlilinde bu değerin de ölçümü gerçekleşir.

İdrar Tahlilinde Gebelik Anlaşılır mı?

Kan testinin yanı sıra idrar tahlilinde de gebeliğin anlaşılıp anlaşılamayacağı kadınlar tarafından merak edilen konulardandır. İdrar tahlili de, kan tahlilinde olduğu gibi genellikle belirli bir rahatsızlığın olup olmadığı aşamasında değerlerin incelenme gereksiniminin duyulmasından kaynaklanmaktadır. İdrar tahlilinde Beta-HCG değeri ölçümlenemediğinden, özel olarak Beta-HCG tahlili uygulanmadığı sürece rahatsızlıkların tanısında uygulanan idrar tahlilinde gebelik anlaşılmamaktadır.İçeriğin başından itibaren bahsettiğimiz gebelik hormonundaki yani BETA-HCG ‘deki artış, her zaman gebelik bazlı olmayabilmektedir. Hamilelik dışında aşağıdaki sebeplerden de Beta-HCG değerlerinde yükselme gözlenebilmektedir;

  • Dış gebelik: Döllenmiş yumurtanın, döl yatağı haricindeki bir bölgede oluşması ve gelişmesi dış gebelik olarak tanımlanmaktadır. Dış gebelik söz konusu olduğunda Beta-HCG değerlerinde artış olsa da, yükseliş yavaş gerçekleşmektedir. Dış gebeliğin kesin tanısı içinse uzmanlar tarafından ultrason tetkik yöntemi uygulanmaktadır.
  • Tümör/Kanser: Yumurtalıkta oluşan kanserden ötürü Beta-HCG ölçümlerinde yükseklik gözlenebilmektedir.(yumurtalık kanseri, mesane kanseri vs.)
  • Çoğul gebelik,
  • Mol gebelik

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir