İç Hastalıkları

İç Hastalıkları


Günümüz bilimsel gelişmelerinin ışığında ayrıntılı fiziki muayeneye eşlik eden laboratuar, radyolojik incelemeler, gerekli durumlarda endoskopik incelemeler ve Kemik Dansitometresi (kemik ölçümü), Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, MR (emar), EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm teşhis yöntemleri kullanılarak bir çok hastalık için erken tanı ve tedavi mümkün olmaktadır. İç Hastalıkları Bölümü` nde belirti veren hastalıklar dışında rutin kontrollerin yapıldığı Check Up uygulamaları da önerilmekte ve uygulanmaktadır. Hastaların yaş grubuna, kalıtımsal hastalıklarına göre düzenlenecek tetkikler eşliğinde çoğu zaman belirti vermeden oluşabilen hastalıkların erken tanı ve tedavisi mümkündür.
İç Hastalıkları bölümü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesinde son derece önemli bir numaralı merkez branştır. 

Memorial Hizmet Hastanesi  İç Hastalıkları Bölümü; Hastayı genel olarak değerlendirdikten ve teşhis koyduktan  sonra bünyesinde bulunan İç Hastalıkları yan dalları Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, vb. ile koordineli olarak çalışmakta, hastanın ameliyat olması gerekliliği bulunduğunda ise genel cerrahi bölümü başta olmak üzere üroloji, kbb vb. tüm cerrahi branşlara ya da nöroloji, göğüs cerrahisi, kardiyoloji vb. branşlara yönlendirme yapmaktadır.

Memorial Hizmet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünde erken tanı ve tedavisi yapılan bazı hastalıkları aşağıdaki gibidir; 

 • Şişmanlık (Obesite),
 • Üst ve Alt solunum yolu hastalıkları,
 • Ateşli hastalıklar,
 • Hipertansiyon,
 • Şeker hastalığı (Diabetes Mellitus),
 • Tiroid hastalıkları,
 • Kolesterol ve Trigliserid yükseklikleri,
 • Sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.),
 • Karaciğer ve Safra kesesi hastalıkları,
 • Akciğer hastalıkları (kronik bronşit, amfizem, astım vb.),
 • Böbrek hastalıkları,
 • Kan hastalıkları ve kansızlık tanı ve tedavisi,
 • Çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Kas ve İskelet sistemi gibi hastalıkların tanı ve tedavisi,
 • Kalp Damar Hastalıkları

İlginizi çekebilecek konular

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet Giriş