Erasmus Öğrenci Değişim Programı nedir? Hangi öğrenciler yararlanabilir?

Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve üniversite öğrencilerinin Avrupa’daki diğer üniversitelerde eğitim alabileceği bir fırsat sunan bir programdır. Program, ülkeler arasında öğrenci değişimi yaparak kültürel deneyimler kazanmalarına, yabancı dil öğrenmelerine ve farklı eğitim sistemlerini deneyimlemelerine olanak tanır. Erasmus Programına, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki ve program dâhilindeki ülkelerdeki lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Bu program sayesinde öğrenciler, değerli bir deneyim kazanırken, aynı zamanda kariyerlerine ve çalışma hayatlarına da avantaj sağlayacak bir diploma alır.

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus, yükseköğretim kurumlarının ortak işbirliği ile öğrencileri daha nitelikli hale getirebilmek için teşvik ettiği bir eğitim programıdır. Öğrenci değişim programı olarak da adlandırılan Erasmus, kısa süreli ve karşılıksız mali destek sağlayarak bir öğrenciyi kültürel yönden zenginleştiren bir atılımdır.

Erasmus Programı Kapsamında Neler Yapılır?

Erasmus programına katılan üniversiteler, karşılıklı olmak şartıyla öğrenci değişimi yaparlar. Bu kimi zaman bir dönem, kimi zaman bir yıl sürer. Programın asıl amacı ise Avrupa’da eğitimlerini sürdüren yükseköğretim kurumlarının nitelikli öğrenci yetiştirme becerisini güçlendirmektir. Erasmus programı süresince iş birliği yapan üniversiteler ülkeler arası ilişkileri de güçlendirmekte, programa dahil olan ülkelerdeki üniversitelerin akademik olarak tanınmasını sağlamaktadır.

Erasmus Programı Avantajları

Bu tarz eğitim programlarına dahil olan öğrenciler, iş dünyasının beklentilerine daha iyi cevap veren bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversiteler arası iş birliği sayesinde Avrupa halklarının birbirlerini tanımasındaki önyargıları da gidereceğinden, toplumlararası barışı da pekiştirecektir. Erasmus programından faydalanarak yurt dışına çıkan öğrenciler ayrıca yabancı dillerini geliştirme fırsatını da elde etmiş olurlar.

Erasmus Programına Kimler Katılabilir?

Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni almaya hak kazanmış yükseköğretim kurumlarında eğitimini sürdüren öğrenci ve personellerin faydalanabileceği Erasmus Öğrenci Değişim Programı, 2010-2011 senesinden sonra geçerli olan EÜB sahibi eğitim kurumlarındaki bireylerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı veya başka bir ülkenin vatandaşı olması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili yasalar ve mevzuatlar kapsamında çalışıyor ya da eğitimini sürdürüyor olması gerekmektedir.

Erasmus Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öğrenci değişim sürecinde derslerin uyumlu olabilmesi için öğrencinin eğitimini sürdürdüğü kurum ile değişim programına dahil olacağı diğer kurumun dersleri ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Ders seçimi sırasında 1 dönem değişim için 30, 1 yıl için ise 60 AKTS kredisi toplanmalıdır. Değişim programı bitiminde başarı olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde herhangi bir dönem veya sene kaybı yaşamamış olurlar. Başarısız olan öğrenciler ise Erasmus’a başlamadan önceki dönemlerinden devam edecektir.

Erasmus programı, yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendiren ve öğrencilerin uluslararası düzeyde deneyim kazanmasına olanak sağlayan bir eğitim programıdır. Programdan faydalanan öğrenciler, mesleki ve kişisel açıdan gelişimlerinin yanı sıra yurt dışı deneyimiyle unutulmaz anılar biriktirirler.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir