El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi

El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi


El cerrahisi, vücudumuzun uzuv yaralanmalarında uygulanan cerrahi bir tekniktir. Başta travma ve çeşitli kazalara bağlı olarak meydana gelen el yaralanmalarının tedavisi olmak üzere hem üst uzuv bölgesini (elden boyuna kadar)  hem de alt uzuv bölgesini (bacak-ayak) ilgilendiren pek çok problem el mikrocerrahi ameliyatlarının kapsamına girmektedir.

Mikrocerrahi, el cerrahisinde en sık kullanılan cerrahi teknik olup, operasyon mikroskopu veya “loup” adı verilen özel yardımcı cihazlarla ameliyat sahasının büyütülmesine yardımcı olarak çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük damar, sinir ve liflerin tamirine imkan tanımaktadır. Bu sayede normalde çıplak gözle zor görülebilen ince ve küçük yapılardaki problemlerin cerrahi olarak hassas tedavisi mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi yöntemleri ile; iş, trafik ve ev kazaları sonucu ortaya çıkan kısmen ya da tamamen kopmuş uzuvların dikilmesi işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İlgi alanlarımız üst ve alt uzuvların;

*Tendon, lif, kas yaralanmaları

*Damar ve sinir yaralanmaları

*Kemik kırıkları,  çatlakları

*Eklem çıkıkları, kırıklı-çıkıklar

*Eski kırığın yanlış kaynaması, kaynamaması

*Sinir sıkışması (Uyuşma ve güçsüzlük)

*Tetik parmak (Harekette kısıtlılık ve takılma)

*Tümöral kitle ve kistler

*Doğuştan hareket ve şekil bozukluğu (Parmak yapışıklığı, fazla parmak)

*Romatizmal hastalıklara bağlı hareket ve şekil bozukluğu

*Felç sonrası kalan hareket ve şekil bozukluğu

*Yanık sonrası kalan hareket ve şekil bozukluğu (sertlik ve gerginlikler)

*Tendon, lif, kas problemlerine bağlı ağrılar

*Spor yaralanmaları, sakatlıkları

*İş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı akut ve kronik problemler

El, kol, parmak yaralanmalarında, özellikle kopmalarda erken dönemde ucuca dikme çok önemlidir. Hareket ve fonksiyon kaybı kalmaması için adeta zamanla yarışılır. Gecikmiş tedavilerde rekonstrüksiyon denen daha zor teknikler uygulanmak zorunda kalınır ki her zaman iyi sonuçlar elde edilemeyebilir. Bazen sinir ve tendon hasarlarında başka bölgeden sinir ve tendon  nakli gerekebilir.

Günümüzde işyerlerinde yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle sinir bası ve sıkışmaları ile sık karşılaşılmaktadır. Sinir sıkışmalarında genellikle elde uyuşma, ağrı ve güçsüzlük görülür. Sinir sıkışmalarının en sık görülen formu "Karpal tünel sendromu”dur. Sinir sıkışmalarının erken ve geç dönem tedavileri yine el cerrahisi bölümünün ilgi alanına girmektedir.

İstanbul’da 1995 yılından bugüne kadar çeşitli sağlık kuruluşlarının el ve mikrocerrahi ünitelerinde görev yapmış olan ekibimiz 2011’den bu yana hastanemizde faaliyet göstermektedir. Bu güne kadar binlerce başarılı ameliyatı gerçekleştirmiş olan donanımlı ekibimiz, kesilmiş, ezilmiş, sıkışmış, yarı veya tam kopmuş parmak, el, kol ve bacak operasyonlarını haftada 7 gün 24 saat yapabilmektedir.

Aynı zamanda işyerinde ergonomi, işyeri ve işçi sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Keşfetmeye Devam Edin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir