Buscopan Plus

Buscopan plus, ağrı kesici ve spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir ve bir Buscopan plus tablet içinde etkin madde olarak 10 mg Hiyosin-N-butilbromür ve 500 mg parasetamol vardır.Buscopan tablet 20 film tablet içeren blister ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Film tabletler beyaz renklidir. Bir yüzleri çentikli ve 05B yazılıdır. Diğer yüzünde ise firmanın sembolü bulunur.Buscopan plus; mide, idrar kesesi ve idrar yolları, bağırsaklar, safra kanallarındaki kasların ani ve şiddetli şekilde kasılmaları ve bu kasılmalar sırasında ortaya çıkan ağrıların giderilmesi için kullanılır.Buscopan tablet kadınlarda üreme sistemi organlarındaki birtakım bozukluklardan kaynaklanan ağrılarda ve ağrılı adet görme gibi durumlarda kullanılır.Buscopan ampul de; gastrointestinal spazmlar, mide ve onikiparmak bağırsağı ülserleri, kolon spazmları, safra keswesi spazmları, safra taşlarına bağlı ağrılar, üreter sfinkter spazmları, ürolitiyazis, sistoskopi veya sisto-üreteroskopi ve piyelografiler sırasında oluşabilecek spazmlar, ağrılı adet görme ve doğum sırasındaki yumuşak doku spazmlarında kullanılır.Buscopen draje  genel olarak tüm sistemlerdeki spazmları çözmeye yarayan, kasları gevşeten ve ağrıyı çözen bir özelliktedir.Buscopan 20 mg tablet 10 mg Hiyosin-N-butilbromür ve 500 mg parasetamol içermektedir.Buscopan tablet ve Buscopan ampulün böbrek işlev bozukluklarında, karaciğer işlev bozukluklarında, Gilbert sendromu, dar açılı glokom, intestinal veya üriner obstrüksiyon ve taşi-aritmi gibi durumlarda kullanımına dikat edilmeli, dozu azaltılmalı ve hatta kullanılmamalıdır.Çok gerekliyse hekim gözetimi altında kullanılmalıdır. Buscopan tabletin emziren kadınlarda kullanılıp kullanılamayacağı ise henüz net olarak açıklanmamıştır.Buscopan plus tablet nadir de olsa deri kızarıklıklarına yol açabilir. Yine ender olarak ekzantem biçiminde alerjik reaksiyonlar, alerjik trombositopeni ya da lökopeni görülebilir. Taşikardi dishidroz, kserostomi, akomodasyon bozuklukları ve idrar retansiyonu gibi antikolinerjik yan etkiler de ortaya çıkabilir. Bronşiyal astımı ve alerjisi olan hastalarda çok nadir de olsa nefes darlığı görülebilmektedir.Buscopan 20 mg tabletin  antihistaminikler,  beta-adrenerjik ilaçlar   trisiklik antidepresanlar, kinidin, amantadin dizopramid, , antiepileptikler, rifampisin, propantelin, metoklopramid, kloramfenikol, warfarin, AZT ile ilaçlarla etkileşim yapabilir.Buscopan plus yetişkinler için günde 3 sefer 1 ya da 2 tablet suyla yutulur.

Buscopan Plus Fiyatı

Gelelim Buscopan fiyatına… Buscopan plus 30 film tablet 2017 fiyatı 16.56 TL’dir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir