Sağlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Sağlık çalışanlarının mali haklarına yönelik yapılan iyileştirmeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Bu adım, sağlık personelinin daha iyi şartlarda çalışmasını ve hizmet vermesini desteklemeyi hedefliyor. Kanun teklifi, sağlık sektöründe görev yapan tüm personeli kapsayacak şekilde hazırlandı ve mali haklarla ilgili birçok düzenlemeyi içeriyor. Bu gelişme, ülkemizdeki sağlık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alacakların Tahsil Edilmesi

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık tesisleri tarafından sağlık sigortası imkanından faydalanamayanlara sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin bedellerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilemeyen alacak miktarları 10 bin lira ve altında ise bu tutarın tümü resen, alacak miktarının yarısının 10 bin liranın altında olması durumunda da 10 bin lira terkin edilmesi suretiyle bakiyenin kalan tutarı tahsil edilecek.

Sağlık Personeline Merkezi Yönetim Bütçesinden Ek Ödeme Yapılacak

Sağlık personelinin mali haklarının iyileştirilmesini de kapsayan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun kapsamında sağlık personeline dağıtılacak ek ödeme tutarları belirleniyor. Sağlık personeline yapılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları veya gelirlerinin esas alınması yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit olanaklarının esas alınması suretiyle sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

Ek Ödeme Miktarlarının Belirlenmesi

Sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hizmetin sunulmasına yönelik şartlar ve kriterler, sağlık personelinin unvanı, görevi, disiplin sicili, çalışma koşulları ile süresi, sağlık hizmetlerine olan katkısı, göstermiş olduğu performans, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile birlikte muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özel nitelik taşıyan riskli bölümlerde görev yapma gibi faktörler göz önüne alınarak yapılacak ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Ek Ödeme Heyetleri ve Dağıtımı

Her bir sağlık tesisinin ek ödemeye esas işlemlerinin denetlenmesi için inceleme heyetleri kurulacak. Bağış, faiz ve kira gelirlerini kapsamayan döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilmiş olan kaynakların hepsi ve diğer nakit kaynaklarını Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görev yapan personele ek ödeme dağıtımında kullanma yetkisine sahip olacak.

Sağlık Personeline Dağıtılacak Ek Ödeme

Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi maddi olanaklarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetleri ile bakanlık taş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir