Polinöropati – Sinir Ucu İltihabı

Polinöropati, sinir uçlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Sinir uçlarına zarar veren çeşitli faktörler, polinöropatiye neden olabilir. Bu rahatsızlık, genellikle eller ve ayaklar gibi uzuvlarda hissizlik, karıncalanma, ağrı ve kas zayıflığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Polinöropati tedavi edilmezse, günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir ve kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve uygun tedavi önemlidir. Polinöropatinin nedenleri, semptomları, teşhis yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleyi okuyun.

Polinöropati veya periferik nöropati, aynı anda birçok sinirin etkilendiği bir durumdur ve sinir uçlarının iltihaplanması olarak da bilinir. Tek bir sinirin etkilendiği durum ise mononöropati olarak adlandırılır. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Merkezi sinir sistemi, beyin, beyincik ve omurilikten oluşurken periferik sinir sistemi, omurilik ve beyin sapından çıkan sinir lifleri ve sinir düğümlerinden oluşur. Polinöropatide kasları uyaran motor sinirler, dokunma, ağrı, basınç gibi duyusal sinirler veya her iki tip sinir de etkilenebilir. Ayrıca otonomik sinirler de etkilenebilir ve sindirim, idrar boşaltma, kan basıncı, kalp hızı gibi fonksiyonların kontrolünü sağlar. Polinöropatinin çeşitli tipleri vardır. Bazıları yıllar içinde gelişirken bazıları aniden ortaya çıkabilir. Kronik periferal nöropati genellikle aylar içinde yavaş ilerlerken akut periferik nöropati daha hızlı ilerler. Şeker hastalığı, alkol kullanımı, otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar, kemik iliği hastalıkları, zehirlenmeler, kalıtımsal hastalıklar, böbrek hastalığı, ilaçlar, beslenme yetersizliği, fiziksel travma gibi birçok neden polinöropatiye yol açabilir. Polinöropatide birçok belirti görülebilir, örneğin uyuşma, güçsüzlük, ağrı, duyu hissinde azalma, koordinasyon kaybı, cilt ve tırnak değişiklikleri, ülser, enfeksiyon, kas seğirmesi, düşme vb. Ayrıca otonomik sinirler etkilendiğinde sıcaklık değişimlerine hassasiyet, terleme sorunları, mesane sorunları, cinsel fonksiyon bozukluğu, sindirim sorunları, baş dönmesi, kan basıncı ve nabız anormallikleri vb. görülebilir. Polinöropati tanısı tıbbi öykü, fizik muayene ve tetkiklerle konulur. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Örneğin, vitamin eksikliği durumunda takviye yapılır, şeker hastalarında şeker düzeyi kontrol altına alınır, ağrı şiddetliyse ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Fizik tedavi, kas güçsüzlüğü ve denge bozukluğu olan hastalara uygulanabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir