Pediatrik Rehabilitasyon Nedir? – Doktor Fizik

Pediatrik rehabilitasyon, çocuklarda meydana gelen fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunları tedavi etmek için uygulanan bir tıbbi tedavi yöntemidir. Bu yöntemler, çocukların gelişimini ve fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Doktor Fizik olarak, uzman fizyoterapistlerimiz ve rehabilitasyon uzmanlarımızla geniş kapsamlı tedaviler sunuyoruz. Müşterilerimizin yaşam kalitesini artırarak, çocukların gelecekte daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürmelerini hedefliyoruz.

Pediatrik rehabilitasyon, çocukluk çağında serebral palsi, spina bifida, brakiyal pleksus yaralanması, muskuler distrofi, travmatik beyin hasarı ve omurilik felci gibi hastalıklarla ilgilenen bir disiplindir. Bu hastalıkların çocuğun fiziksel, fonksiyonel, bilişsel ve psikososyal kısıtlılıklarını gidermeyi ya da mümkün olan en yüksek potansiyelini gerçekleştirebilmeyi amaçlar. Bu rehabilitasyon düzenli olarak bebeklik döneminden 18 yaşına kadar çocuklar için uygulanır.

Çocukluk dönemi büyüme ve gelişmeyi kapsadığı için her yaş kendine özgüdür ve bu nedenle tedavi farklı yaklaşımlar gerektirir. Çocuğun belirli bir yaşta beklenen fiziksel kapasitesine hakim olunmalı, eksiklik ve normalden farklılıklar bütüncül muayene ile tespit edilmelidir. Ayrıca çocuğun zihinsel kavrayışı ve psikolojisi temelinde tedavi için farklı iletişim teknikleri kullanılır.

Pediatrik rehabilitasyon bir ekip işidir. Bu ekip, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, rehabilitasyon hemşiresi, iş-uğraşı terapisti, konuşma terapisti, ortez-protez teknikeri gibi sağlık profesyonellerinden oluşur. Ayrıca çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk nörolojisi, çocuk ruh sağlığı, ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi gibi pek çok bölüm de rahatsızlığın niteliğine göre ekipte yer alır.

Çocuğu etkileyen, doğuştan ya da sonradan gelişen ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalıklar pediatrik rehabilitasyonun ilgi alanına girer. Bunlar arasında serebral palsi, spina bifida, brakiyal pleksus felci, tortikollis, skolyoz, Down sendromu, otizm spektrum bozuklukları, Duchenne musküler distrofi, Becker musküler distrofi, spinal muskuler atrofi, eklem tutulumu yapan romatizmal hastalıklar, çocukluk çağındaki travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanması, Guillain-Barré sendromu, yanıklar, amputasyonlar ve rehabilitasyon gerektiren ortopedik sorunlar yer alır.

Pediatrik rehabilitasyonun uygulanan yöntemleri arasında fizik tedavi, iş-uğraşı terapisi, konuşma terapisi ve sportif faaliyetler yer alır. Tedavi, uzay terapisi, robotik rehabilitasyon, sanal gerçeklik, Wii gibi konsol oyunları, hidroterapi ve çeşitli yöntemler ile desteklenebilir.

Sonuç olarak, pediatrik rehabilitasyon özel bir disiplindir ve hastalıkları olan çocukların fiziksel, fonksiyonel, bilişsel ve psikososyal gelişimlerine yardımcı olur. Rehabilitasyon ekibi sağlık profesyonellerinden oluşurken, en iyi sonuçların alınabilmesi devlet politikasına da bağlıdır. Bu rehabilitasyon süreci, hayatın ilk yıllarından itibaren başlar ve zaman içerisinde farklı yöntemler kullanılarak devam eder.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir