Parkinson hastalığında koku duyusu neden kaybolur?

Parkinson hastalığında koku duyusu neden kaybolur?

Parkinson hastalığında koku duyusunun kaybı oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Özellikle hastalık belirtileri başlamadan ortaya çıkabilen bir bulgudur. Hastalık belirtileri başlamadan 10-20 yıl önce hastalarda öncelikle koku duyusu kaybolabiliyor. Bunun da temel nedeni, Parkinson hastalığında beyinde gördüğümüz değişikliklerin kokuyla ilgili yapılarda ortaya çıkmasına bağlı olarak görülüyor. Koku duyusu kaybı var mı diye tarama testleri kullanılabilir ama zaten Parkinson hastalığı tanısı almış hastalarda çok da pahalı olan bu testlerin kullanılmasının çok anlamı yoktur. Koku duyusunun kaybı hastalığın ciddiyeti, süresi ve yaşıyla çok da ilintili değildir. Hasta yakınlarında ailevi bir yatkınlık var mı, Parkinson geliştirecek mi diye düşündüğümüz hasta grupları varsa o zaman bu testi kullanabilir şeklinde özetleyebiliriz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet Giriş