Parkinson hastalığında idrar sorunları ne şekilde olmaktadır?

Parkinson hastalığında idrar sorunları ne şekilde olmaktadır?

Parkinson hastalığının erken evrelerinde çok görmeyi beklemediğimiz orta ve ileri dönemlerde gördüğümüz idrar problemleri vardır. İdrara çok çıkma, idrarı tam boşaltamama, idrar geldiğinde hızlıca yapma isteği ve ara ara kaçırmalar olur. Erkek ve kadın hastalarda farklı seyredebilir. Parkinson hastalığı zaten ileri yaş hastalığıdır. Hastalarımızın çoğu ileri yaştadır. Bu nedenle idrar sorunları başka nedenlerle de karışabilir. Örneğin, bayan hastalarımızda rahmin düşüklüğüyle ve mesaneye bası yapmasıyla ilgili, erkek hastalarımızda da prostatın büyümesiyle ilgili sorunlarla karışabilir. Onun için çok erken dönemde hastalarımız idrar kaçırma ve idrar yapmada zorluk gibi yakınmalardan bahsediyorlarsa kadın doğum ya da ürolojiye konsülte etmek gerekir. İleri dönem hastalarda zaten bu konsültasyonlar yapılmış olur. Parkinson hastalığına bağlı yakınmalar olur. Onlarda da belli önerilerimiz vardır. Örneğin, bol sıvı tüketmeleri ve 2-3 saat gibi düzenli tuvalete giderek mesanelerini boşaltmalarıdır. Bunlara dikkat ederlerse idrar sorunları nedeniyle özürlülükleri daha az olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir