Nörojenik Mesane Nedir? – Doktor Fizik

Nörojenik mesane, sinir sistemi ile ilgili sorunlar nedeniyle mesanenin normal işlevlerini yerine getiremediği bir durumdur. Bu durum, omurilik yaralanmaları, multiple skleroz, Parkinson hastalığı gibi sinir sistemi rahatsızlıkları sonucunda ortaya çıkabilir.

Nörojenik mesane, idrar torbasının düzgün bir şekilde kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden sinirlerin etkilenmesiyle oluşur. Bu nedenle, etkilenen bireylerin idrar tutma veya idrar yapma kontrolünü sağlamakta zorlandığı görülür.

Nörojenik mesane belirtileri arasında sık idrara çıkma ihtiyacı, ani idrar kaçırma, idrar torbasının tam olarak boşalmama hissi ve idrar yolunda enfeksiyonlar görülebilir. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, mesane eğitimi, idrar sondası kullanımı veya cerrahi müdahale yer alabilir.

Nörojenik mesane, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir durumdur ve tedavi edilmesi önemlidir. Bu nedenle, belirtileri olan kişilerin bir uzmana başvurması ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi önemlidir.

Mesane (idrar torbası) kaslarının gevşemesi ve kasılması, idrar depolama ve işeme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Bu süreç, beyinden gelen sinyallere ihtiyaç duyar. Ancak bazen beyin sinyalleri mesaneye ulaşamaz ve bu durum nörojenik mesane adı verilen bir soruna yol açar.

Nörojenik mesanede işemenin kontrolü kaybolur ve bu nedenle idrar yapma veya kaçırma gibi sorunlar ortaya çıkar. Belirtiler arasında damla damla idrar yapma, mesaneyi tam olarak boşaltamama, işeme esnasında ıkınma, mesane kontrolünün kaybı, idrar yolu enfeksiyonu sıklığında artış, idrar kaçırma ve mesanenin ne zaman dolduğunu anlayamama bulunur. Bu şikayetler kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve kişi dışarı çıkmaktan ve sosyalleşmekten korkabilir. Bu durumda aktivitelerin azaltılması ve sosyal izolasyon görülebilir. Nörojenik mesane ayrıca mesanenin normal kapasitesinin üzerinde dolmasına ve taşma inkontinansı olarak adlandırılan kaçaklara neden olabilir. Mesane tam olarak boşaltılamaz, bu da idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır ve böbrek hasarına neden olabilir.

Nörojenik mesanenin sebepleri arasında beyin hastalıkları, omurilik hastalıkları veya mesaneye giden sinirlerdeki sorunlar bulunur. Örnek olarak inme, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, beyin tümörleri, multiple skleroz, omurilik yaralanması, spina bifida, omurilik tümörleri, şeker hastalığı, uzun dönemli alkol kullanımı, pelvik cerrahi veya travmaya bağlı sinir yaralanmaları ve sinir kökü yaralanması gösterilebilir.

Teşhis için şikayetlerin sorgulanması, tıbbi öykü alımı, fizik muayene ve çeşitli testler yapılır. Bu testler arasında tam idrar tetkiki, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, sistoskopi ve ürodinami bulunur. Nedeni tespit etmek için beyin ve omurilik görüntülemesi gerekebilir.

Nörojenik mesane genellikle basit bir şekilde tedavi edilemeyen bir sorundur ve farklı tedavi yöntemlerinin birleştirilmesi gereken bir yönetim gerektirir. İşeme günlüğü tutma, Kegel egzersizleri yapma, fizik tedavi yöntemleri uygulama, ilaç tedavisi alma ve temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) yöntemine başvurma gibi tedaviler uygulanabilir. İlaç tedavisi ve TAK’a rağmen kaçaklar devam ediyorsa, mesane içine botulinum toksin A enjeksiyonu veya ameliyat seçenekleri düşünülebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir