Malpraktis Yönetmeliği nedir, neler getirdi?

Malpraktis Yönetmeliği, tıp ve diğer sağlık mesleklerinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir düzenlemedir. Bu yönetmelik, sağlık hizmeti sunanların yasal sorumluluklarını belirler ve malpraktis davalarını önlemeye yardımcı olur. Yönetmelik, sağlık hizmeti sunanların mesleki standartlara uymalarını ve hastalara daha güvenli bir hizmet sunmalarını sağlar. Ayrıca, malpraktis davalarındaki cezai ve para cezalarını da belirler. Bu yönetmelik, sağlık sektöründe güvenli ve etkili bir hizmet sunulmasını sağlamak için önemli bir adımdır.

Malpraktis Yönetmeliği:

Malpraktis davalarında sağlık personelinin kastı olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini temin eden kanun maddesine dair yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık personelleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda soruşturma izninin verilmesi ve tazminat ile ilgili konular hakkında yetkili olan Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu.

Yönetmelik Özel Sağlık Kuruluşlarını Kapsıyor

Sağlık Bakanı Koca, yönetmeliğin kapsamına dair açıklamalarını da paylaştı. “Özel sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personeli ve mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin soruşturulması içinde Mesleki Sorumluluk Kurulu’ndan izin alınacaktır. Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından soruşturma iznine dair alınan karara karşı itiraz mercii ise Ankara Bölge İdare Mahkemesidir.”

Rücu İşleminin Uygulanması İçin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olacak

Kamu idareleri tarafından tazminata hükmedildiği takdirde tazminat ödemesine hükmedilen sağlık meslek personelinin görevinin getirdiği sorumluluklara aykırı hareket ederek görevini kötüye kullanmasının tazminata sebebiyet doğurduğuna ilişkin ceza mahkemesinin verdiği kesinleşmiş karar olmadıkça rücu işlemi uygulanamayacak.

Rücu Miktarını Kurul Belirleyecek

Mahkeme tarafından hükmedilen tazminat miktarının, bu şartlar kapsamında rücu edilmesi halinde de ilgili sağlık çalışanının kusur oranı gözetilmek suretiyle rücu miktarını Mesleki Sorumluluk Kurulu belirleyecektir. Mesleki Sorumluluk Kurulu üyeleri, rücu ile ilgili verdikleri kararlardan dolayı kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı sürece mali ve idari açıdan sorumlu olmayacaklardır.

Malpraktis Yönetmeliği ile Hekimlerimizi Koruma Altına Aldık

Bu yönetmelik kapsamında hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık sektöründe görevli bütün personelimiz, Malpraktis baskısı altında kalmadan bilimsel çerçevede mesleklerini özgürce icra etme olanağı elde etmişlerdir. Bu yönetmelik, hâkimlerimiz gibi hekimlerimizi de koruma altına almıştır. Hekimlerimiz ve sağlık personelimiz, bu yönetmelik sayesinde dünyada benzeri olmayan bir güvence altında görevlerini yapacaklardır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir