Greve giden sağlık çalışanlarından halka destek çağrısı

Greve giden sağlık çalışanları, gerçekleştirdikleri eylemlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak bu grev sadece sağlık çalışanlarını değil, toplumun genelini de etkiliyor. Bu sebeple sağlık çalışanları, halktan destek çağrısı yapıyor. İşte detaylar…

Sağlık Sektörü Grevde

Sağlık Personelinin Hakları

Hekimler ve sağlık personelinin haklarını düzenleyen yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Bu yasa teklifi, mevcut sağlık sisteminde yıllardır biriken sorunların artık çığa dönüştüğünü söyleyen sağlık sektörü çalışanlarının sabrının kalmadığını belirttiği bir dönemde geldi.

Türk Tabipler Birliği’nin Çağrısı

11 meslek örgütünün çağrısıyla sağlık sektörü 15 Haziran Çarşamba günü bir günlük greve gidecek. Bu grev öncesinde Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından halka bir çağrı yapıldı. TTB, acil durumlar haricinde sağlık kuruluşlarına müracaat etmeme çağrısı yaparak halktan destek istedi.

Grev Etkinliği

Geçmiş tarihlerde yapılan grev etkinliklerinde olduğu gibi bu grevde de yaş fark etmeksizin acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil gebelerin ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hastaların tedavisinde ve muayenesinde hiçbir aksama yaşanmayacağı gibi Covid-19 ya da Covid-19 şüphesiyle sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastaların muayene işlemleri de yapılacaktır.

Sağlıkta Şiddet ve Çalışma Koşulları

Sağlıkta Dönüşüm Programı, toplumun sağlını ön planda tutmaktansa şirket karını ön plana çıkaran sağlık politikalarının ürünüdür. Bu program, halkı nitelikli sağlık hizmetlerinden yoksun kıldığı gibi sağlık personelini de yoksulluğa mahkum etti. Bu nedenle, sağlıkta şiddetin son bulması, sağlığımız için uygun çalışma koşullarının sağlanması ve sağlık personelinin ücretlerinin artırılması için talepler ortaya atıldı.

Yasa Teklifi Kabul Edilemez

TBMM’de görüşmeleri süren düzenlemenin, 2021 Aralık ayı içerisinde Meclis’e getirildikten sonra hızla geri çekilen düzenlemeden daha geri bir düzenleme olduğu belirtilerek, “Bu yasa teklifi, emeğimize hürmetsizliğin açık bir göstergesi olduğu için tarafımızdan asla kabul edilemez. Hakkımızı elde edene dek susmayacağız.” denildi.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir