Distoni tedavisinde intratekal baklofen nedir?

Distoni tedavisinde intratekal baklofen nedir?

Distoni hastalığı, hareket bozuklukları polikliniklerini, nöroloji polikliniklerini oldukça sık başvuran hareket bozuklukları arasındadır. Distoniler, bölgesel fokal olduğunda botulinum toxin enjeksiyonları uygulanmaktadır. Çocukluk çağında daha sık olan jeneralize distoniler için ise bazen antikolinerjik ilaçlar, zaman zaman da cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Bunun dışında çoklukla ikincil nedenlere bağlı, vücutta daha yaygın alanları kapsayan, bizim segmental dediğimiz ya da çok tutulumlu, çok merkezli multifokal dediğimiz distonilerde botulinum toxin dozları limitleri aşacağından uygulanamamaktadır. Örneğin, boynu, omzu, kolu, biraz da sırtı etkileyen geniş bir distoni alanında bir hasta için uygulanabilecek en yüksek doz botulinum toxini, ne yazık ki bu hareketleri hafifletmemektedir. Burada yapılması gereken iki çözüm olabilir. Bunlardan bir tanesi derin beyin uyarımı dediğimiz cerrahi girişim, bir diğeri de beyin omurilik sıvısına kas gevşetici özelliği olan baklofen maddesinin uygulanmasıdır. Bu uygulama için beyin cerrahlarının yardımıyla kişinin bel bölgesinden bir kanül aracılığıyla, beyin omurilik sıvısının olduğu alana erişilmekte ve cilt altına yerleştirilmiş bir pompa yoluyla da kontrollü, yavaş salınan bir dozla baklofen maddesi uygulanmaktadır. Aslında bu madde, ağızdan da kullanılabilir. Ancak bu yolla distoniyi baskılama etkinliği oldukça düşüktür. Yaygın, geniş distonilerde uygulanabilecek, cerrahi olamayacak vakalar için seçilebilecek bir yöntemdir. Cerrahlar tarafından bu pompa, belli aralıklarla doldurulmaktadır. Burada önemli olan husus, kişinin pompasındaki baklofen tamamen tükenmeden yeniden rezervin, dolumun sağlanmasıdır. Aksi taktirde distoninin tekrar geri dönmesi, hastada şiddetli kasılmalara yol açması gibi bir risk taşımaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet Giriş