akut ağrı hemşirelik bakım planı nasıl yapılır?

akut ağrı hemşirelik bakım planı nasıl yapılır?

Akut Ağrı, hastanın vücudunda meydana gelen gerçek veya potansiyel doku hasarı sonucu ortaya çıkan veya Uluslararası Ağrı Çalışması Derneği tarafından tanımlanmış bir hoş olmayan duyusal ve duygusal deneyimdir. Bu ağrı hissi kişisel olması nedeniyle hastanın yaşayabileceği şekildedir. Akut Ağrı, hastanın vücudunda bir yaralanma veya hastalık olduğunu bilmesine yardımcı olur. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan akut ağrı, hastanın destek, yardım ve rahatlama aramasını hatırlatır. Bu ağrının fizyolojik işaretleri, vücudun strese neden olan ağrıya verdiği tepkidir. Hastanın kültürel geçmişi, duyguları, psikolojik veya ruhsal rahatsızlıklar gibi faktörler de acı çekmeye katkıda bulunabilir. Yaşlı hastalarda ağrının değerlendirilmesi, bilişsel bozukluklar ve duyusal algısal eksiklikler nedeniyle zordur. Bu nedenle, hemşirelik teşhisi olarak akut ağrının değerlendirilmesi ve yönetimi bakım planının öncelikli konusudur.

Ağrı, insanların hayatını negatif yönde etkileyen ve tedavisi gereken bir sorundur. Ağrının fizyolojik ve psikolojik etkileri nedeniyle, ağrıyı kontrol altında tutmak ve azaltmak amacıyla hemsirelik bakımı uygulanabilir. Ağrı hemsireliği bakımı, hastaların ağrı düzeyini azaltarak veya ortadan kaldırarak kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerini sağlar.

Özellikleri tanımlama

Akut Ağrı’nın hemşirelik tanısı, aşağıdaki belirti ve semptomlarla karakterizedir. Bu öznel ve nesnel verileri bakım planınızın “hemşirelik
değerlendirmesi” sütununda kullanın:
Hasta ağrıdan şikayetçidir
İştah değişiklikleri
Kendinden odaklı
Koruma davranışı, vücut kısmını koruma
Hoşgörüsüz (örneğin, değişen zaman algısı, sosyal veya fiziksel temastan çekilme)
Ağrılı yüz ifadesi
Otonomik cevaplar (örn., Diyaforez, BP, HR’de bir değişiklik, pupiller dilatasyon; RR’de değişiklik; solgunluk; bulantı )
Kas tonusunda değişiklik : uyuşukluk veya halsizlik; sertlik veya sıkılık
Rölyef veya dikkat dağıtma davranışı (ör. İlerleme hızı, diğer kişileri veya etkinlikleri arama)
Etkileyici davranışlar (örneğin, huzursuzluk, inleme, ağlama)
Umutsuzluk
Standart ağrı davranışı kontrol listesini kullanarak gözlemlenen ağrı kanıtı
İletişim kuramayanlar için; uygun değerlendirme aracına bakın (örn. Davranışsal Ağrı Ölçeği, Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği, Sınırlı
İletişim Yeteneği Olan Yaşlılar için Ağrı Değerlendirme Kontrol Listesi)
Ağrıyı önlemek için konumlandırma
Koruyucu hareketler
Ağrı ve davranış / aktivite değişikliklerini bildirenler (ör. Aile üyeleri, bakıcılar)
Standart ağrı yoğunluğu ölçeklerini kullanarak kendi kendine yoğunluk raporu (örn. Wong-Baker FACES ölçeği, görsel analog skala,
sayısal derecelendirme skalası)
Standart ağrı ölçekleri (örn. McGill Ağrı Anketi, Kısa Ağrı Envanteri) kullanarak ağrı özelliklerinin (örn. Ağrıyan, yanma, elektrik çarpması,
iğneler, aşı, yara , bıçaklanma, zonklama) kendi kendine bildirilmesi

Ağrının Nedenleri ve Tipleri

Ağrı, fiziksel veya psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Fiziksel nedenler arasında yaralanma, hastalık, cerrahi gibi durumlar bulunur. Psikolojik nedenler ise stres, depresyon, kaygı gibi duygusal durumları içerebilir. Ağrının tipleri arasında açık ağrı, kronik ağrı, akut ağrı, işitsel ağrı gibi farklı kategoriler bulunur.

Ağrı Hemsireliği Bakımının Avantajları

  • Ağrı düzeyini azaltır veya ortadan kaldırır.
  • Hastanın fiziksel ve psikolojik fonksiyonlarını düzgün hale getirir.
  • Ağrının nedenini belirleyerek hastaya uygun tedavi yöntemini uygular.
  • Hastanın yaşam kalitesini artırır ve hastalığın sürecini hızlandırır.
  • Hastanın ağrıya bağımlı olmamasını ve ağrıya karşı dirençli hale gelmesini sağlar.

Ağrı Hemsireliği Bakımının Uygulanması

  1. İlk olarak hastanın ağrı düzeyinin belirlenmesi için bir değerlendirme yapılır.
  2. Ağrının tipi ve nedeni hakkında bilgi toplanır.
  3. Hastanın ağrı düzeyini azaltacak veya ortadan kaldıracak tedavi yöntemleri belirlenir.
  4. Hastaya uygun ağrı kontrol yöntemleri önerilir ve uygulamaların sürekliliği sağlan

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir