Akciğer kanserinden korunmak mümkün müdür? Neler yapmalıyız?

Akciğer kanserinden korunmak mümkün müdür? Neler yapmalıyız?

Günümüz koşullarında akciğer kanserinin tedavisinde çok daha önemli olan akciğer kanserinden korunma yollarıdır. Çünkü akciğer kanserinden korunulabilir. Oranlar şaşırtıcıdır. Bugün sigarayı hayatımızdan çıkardığımız an tüm akciğer kanserlerinin neredeyse %90’ını yok edebiliriz. Kliniklerde neredeyse akciğer kanseri görmeyiz. 1900’lerden önce yani sigaradan önceye bakıldığında, kliniklerde akciğer kanseri tanımlanmış değildir. Çok çevresel faktörler yani radon gibi bir takım radyoaktif maddeye maruz kalanlarda görülüyordu ki bunlar daha çok maden işçileriydi. Dolayısıyla sigara, yok edildiğinde akciğer kanseri de yok edilebilir. Bu nedenle toplumsal bilinçlendirme çok kıymetlidir.İlkokul çağından itibaren başlanıp, sigaradan korunma ve uzak kalma halka anlatılırsa bunun önemi ortaya konulursa sadece sigara değil birçok kanser türüyle ilişkili olan tüm kanserlerden korunulabilir. Sigarayı insan hayatından çıkardığınız an tüm kanserlerin neredeyse üçte birini yok ediyorsunuz ki bu Türkiye için çok önemlidir. Yıllık 200 bin oranda yeni kanser hastası görülen bir ülkede, birden bire 70 binini yok etmek anlamına gelir. Akciğer kanseri de sigarayla doğrudan ilişkili olan en önemli kanser tipidir. Sigara eşittir akciğer kanseri, sigarayı yok ederseniz toplumlarda akciğer kanserinin yok olduğunu görürsünüz. Sigara içen bireyler varsa takip edelim mi? Erken tanı koyabilir miyiz? Bunlar yıllardır sorgulandı. Sonunda bir noktaya da gelindi. Özellikle 55 yaşını aşmış bir bireyde, günde bir paket içen ve 25 yıl sigara içmişse veya günde iki paket içen bir birey 12-13 yıldan fazla sigara içmişse bu bireyler yılda bir kere düşük doz tomografi dediğimiz akciğer tomografisi çektirerek ölüm riskleri azaltılabilir. Erken tanı konup yaşamları kurtulabilir. Dolayısıyla tüm bunlar akciğer kanseri tedavisinden çok daha kıymetlidir ve halk çok ciddi bir şekilde bilinçlendirilmelidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir